✅ کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد.

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 شما روزانه میلیونها انتخاب برای افکار خود دارید و میلیونها افکار یعنی میلیونها ارتعاش و نوع افکار شما نوع ارتعاش شما را تعیین میکند و آنچه از ذهن شما منتشر میشود چیزیست که در زندگیتان پدیدار میگردد

⁉️ چه فکری را بیشتر تکرار میکنید؟
⁉️ به چه چیز متمرکز شده اید؟

🟡 همان ارتعاش غالب شما را شکل میدهد و تمام زندگیتان را تحت شعاع خویش قرار خواهد داد، زیرا شما چیزی را بیشتر در زندگیتان خواهید دید که بیشتر از سایر موضوعات به آن توجه میکنید و راجع به آن می اندیشید.

🌸 شما به هر چیزی باور داشته باشید همان وارد تجربه زندگیتان خواهد شد.🌈

🟣 باورها همان افکاری هستند که بارها توسط شما و دیگران تایید شده اند، بنابراین اگر باور دارید که همواره بعد از هر شادی گریه خواهد بود، بنابراین جهان حق را به شما می دهد و در پس هر اتفاق خوب اتفاق ناخوشایندی تقدیمتان خواهد شد و این دقیقا دستور خودتان به جهان هستی بود.

😎👈 دقت کنید که چه باورهایی دارید، دقت کنید که به چیزی فکر می کنید زیرا همان را در زندگی خلق خواهید کرد، شما خالق آفریده شده ايد و هر لحظه در حال خلق و جذب 100% اتفاقات زندگیتان هستید.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ معرفی باور غلط

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 ثروت و خیر و برکت خویش را با جملات و باورهای مخرب نسبت به افراد موفق و پولدار از خود دور نکنید.

جملاتی مانند:

📛 معلوم نیست ثروتش را از کجا آورده.

📛 بدون خلاف نمیشود پول زیادی در آورد.

☢️ جملاتی مانند جملات بالا درواقع اندیشه و باورهای بسیار مخربی است که ذهن را فقیر می کند.

باور درست

😎👈 باید باورها بالا را در ذهن ناخودآگاه خود تغییر دهیم به این صورت که:

🌸 از نامحدود راه عالی و درست میتوان پول بسیار زیاد به دست آورد.🌈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *