✅ انواع باور

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع باور

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 باورها دو نوع هستند یا مثبت هستند یا منفی. تمام باورهای ما زیرمجموعه این دو نوع هستند.

💈 به طور مثال باورهای محدودکننده جزء باورهای منفی حساب میشند و باورهای انگیزه ساز جزء باورهای مثبت در نظر گرفته میشند.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ تأثیر باورهای مثبت بر زندگی

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 به باورهایی که سبب انگیزه مضاعف برای انجام کارها میشند را باور مثبت میگویند.

🟡 باورهای مثبت در شما شور و انرژی ایجاد میکنند که شما کار سخت را به راحتی انجام بدهید.

🔵 باور مثبت باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشه

🟠 ما با تقویت باورهای مثبت این انرژیها را درونی میکنیم و از آن برای دستیابی به اهداف بزرگ خود استفاده میکنیم.

🟣 باورهای مثبت سبب افزایش تمرکز شما در زندگی میگردند.

🟢 افزایش باورهای مثبت، میزان ریسک در زندگی را کاهش میدهد.

🟡 باورهای مثبت سبب افزایش تفکرات مثبت و سازنده میگردد و در نهایت منجر به موفقیت و پیشرفت بیشتر در زندگی میگردد.

🟣 اگر باورهای مثبت خود را تقویت کنید به آسانی میتوانید در شرایط دشوار زندگی مشکلات خود را برطرف کنید.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ باورهای منفی

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 باورها یا همان ذهنیتهای انسان، مسیر پیشرفت یک فرد را مشخص میکند. بیشتر افکار ما حاصل باورهای درونی هستند و نقش مهمی را در تصمیم گیریها و عملکرد ما در شرایط گوناگون بر عهده دارند.

🌪 باورهای منفی باعث ایجاد محدودیت ذهنی و در نتیجه مانع رسیدن ما به موفقیت میشود.

 

🔨 تأثیر باور های منفی بر زندگی

 

1️⃣ باورهای منفی باعث از دست دادن فرصتهای زندگی می شود.

2️⃣ یک باور منفی یا اشتباه میتواند باعث ایجاد چندین باور منفی و غلط شود، این قانون باور است.

3️⃣ باورهای منفی پلی نامرئی به سمت شکست برای شما میسازند و تا لحظه شکست متوجه آن نخواهید شد.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ قدرت مخرب افکار منفی

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 مواظب افکار منفی حتی کوچکترینشان باشید،

🕳 کوچکترین سوراخها هم میتوانند بزرگترین کشتیها🚢 را غرق کنند.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *