✅ قدرت تصور ذهنی ما

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرخه تکرار زندگی

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 به آنچه فکر کنیم، تبدیل میشویم.

💖 آنچه را احساس کنیم، جذب میکنیم.

⚡️ آنچه را تصور کنیم، خلق می کنیم.

😎👈 یک چیزهایی در زندگی شما آنقدر تکرار میشه تا شما درسش رو یاد بگیرید. به این صورت که یا فکراتون یا احساساتون و یا تصورتان از چیزی را تغییر دهید تا شرایطتون تغییر کنه تا آنها را تغییر ندهید شرایط تغییری نمیکند.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ قدرت تصور ذهنی ما

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 خیال کارگاهی است که در آن تمام برنامه‌های ناشی از انسان شکل می‌گیرد. عمل به کمک قوه‌ی تخیل ذهن جاری می‌شود.

🟡 گفته‌اند که انسان می‌تواند هر چه را که در ذهن تصور کند و در خیال ببینید ایجاد نماید.

🔵 انسان به کمک خیال در ۵۰ سال گذشته بیش از تمام طول تاریخ زندگی بشری قبل از آن نیروهای طبیعت را کشف و از آن به سود خود استفاده کرده است. انسان چنان فضا را در تسخیر خود درآورده که پرندگان را به احساس ضعف و حقارت مجبور کرده است.

🟠 انسان توانسته از فاصله میلیون‌ها کیلومتری خورشید را بررسی نماید، به‌سرعت سفر خود افزوده آن‌گونه که می‌تواند با سرعتی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت سفر کند. تنها محدودیت انسان محدوده‌ی منطق استدلال و استفاده و پرورش قوه‌ی تخیل است.

🟣 اما این انسان هنوز در استفاده از قوه‌ی خیال خود راهی دراز در پیش دارد. انسان به‌تازگی این را دریافته که تصوری دارد و استفاده از آن را به‌تازگی شروع کرده است.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ قیچی ذهن

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈زندگی پيکار نيست، بازی است.

🍃 زيرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد،

🌱 چه خوب، چه بد!

🧠 قوه تخيل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

🔮 برای پيروزی در بازی زندگی بايد قوه تخيل را آموزش دهيم که تنها نيکی را در ذهن تصوير کند.

😎👈 زيرا آنچه آدمی عميقاً در خيال خود احساس کند يا در تخليش به روشنی مجسم نمايد بر ذهن نيمه‌هشيار (ضمير ناخودآگاه) اثر ميگذارد. و موبه‌مو در صحنه زندگی‌اش ظاهر ميشود.

🌸 تخيل را قيچی ذهن خوانده‌اند. 🌼

✂️ اين قیچی شبانه روز در حال بريدن تصاوير است. پس بپائید تا همه صفحه‌های کهنه نامطلوب و آن صفحه‌های زندگی را که ميل نداريم نگه داریم، در ذهن نيمه‌هشيار بشکنيم و صفحه‌های زيبا و تازه بسازيم.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *