رفتار

✅ خویشتن دوستی چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خویشتن دوستی چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 وقتی صحبت از خویشتن دوستی به میان می آید خیلی افراد سئوال میکنند که: ❓چرا باید خودم را دوست داشته باشم، وقتی دستاورد مهمی ندارم؟ ❓ چرا باید وقتی جنبه مثبتی ندارم الکی به خودم «به‌به» و «چه‌چه» بگویم و خویشتن دوست باشم؟ ❓ چرا وقتی این‌قدر گرفتاری در …

✅ خویشتن دوستی چیست؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت قدرت تجسم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت قدرت تجسم 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 تحقیقات ثابت کرده اند که برای مغز تمرین کردن کاری به صورت ذهنی با تمرین کردن همان کار به صورت عملی هیچ تفاوتی نمی کند. 😎👈در واقع مغز متوجه تفاوت بین دنیای درون شما و دنیای بیرون شما نمی شود. 😎👈 این واقعیت با تحقیقات علمی زیادی ثایت شده …

✅ اهمیت قدرت تجسم ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا دعاهای همه اجابت نمیشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا دعاهای همه اجابت نمیشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا دعا می کنیم؟ 😎👈 همه ما زمانی که تمام تلاش خود را میکنیم ولی نتیجه نمیگیریم و به خصوص در حوزه مالی وقتی به این نتیجه می رسیم که این شخصیت در حوزه مالی باورهای خوبی ندارد و نمیتواند نتایج خوبی را خلق کند. از خودمان …

✅ چرا دعاهای همه اجابت نمیشه؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ من کی هستم؟ چرا من فقیر هستم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چه شد من باور فقر پیدا کردم و عینک کمبود رو به چشم زدم؟   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 زمانی که ما متولد شدیم، ذهن اولیه ما پاک بود و هیچ «من» نداشتیم. ما مجموعه ای از «من»ها برای کنترل هر عملی در وجودمان هستیم و برای هر کار در وجودمان «من»ی وجود دارد مثل: …

✅ من کی هستم؟ چرا من فقیر هستم؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید