تکنیک پاکسازی

✅ آموزش هواوپونوپونو

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آموزش هواوپونوپونو 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 آنچه ما را تعریف می‌کند تجربیات زندگی‌ است و آنچه بر ما گذشته روی دوشمان سنگینی می‌کند. وقتی احساس ترس یا استرس داریم، اگر به‌دقت به گذشته‌مان بنگریم، می‌توانیم ریشه‌های آنها را در وجودمان پیدا کنیم. 🟣 وقتی با موقعیتی روبه‌رو می‌شویم که گذشته ما را تداعی می‌کند، ناخودآگاه احساسات […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آموزش هواوپونوپونو بیشتر بخوانید »

✅ تکنیک پاکسازی هواوپونوپونو برای رسیدن به آرامش درونی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تکنیک پاکسازی هواوپونوپونو برای رسیدن به آرامش درونی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 در دنیای پرسرعت و پراسترس امروز، بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان دنبال روش‌های گوناگون برای کاهش استرس و اضطرابشان هستند. این روش‌های درمانی برای کاهش استرس و اضطراب را طب مکمل نامیده می‌شوند. هواوپونوپونو یکی از این طب‌های مکمل است.   ⁉️

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تکنیک پاکسازی هواوپونوپونو برای رسیدن به آرامش درونی بیشتر بخوانید »