جلسه چهارم پول سازی از فایل صوتی دکتر محمد بصیری

داستان دانشکده متافیزیک دانشگاه میشیگان – بصیری

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

…هفته پيش که داشتم باهاش صحبت مي کردم،‌ يک جمله اي بهم گفت که سرم سوت کشيد.

داستان دانشکده متافیزیک دانشگاه میشیگان – بصیری

پرفسور رازقي بهم گفت محمد دانشکده استنفرد، دانشکده متافيزيک زده. گفتم واقعاً خبر نداشتم. به من گفت استنفرد دانشکده متافيزيک زده. يکي از بزرگترين دانشگاههاي دنيا، دانشکده متافيزيک زده.

يک دانشکده زده که فقط روي فرايندهاي متافيزيک ساخت باور کار مي کنه. حالا ما داريم چيکار مي کنيم. توي چند روزه توي گوگل سرچ کردم که توي يک سال گذشته ميلادي بيش از سه هزار جلد کتاب در حوزه متافيزيک در آمريکا چاپ شده. الان همه دنيا رفته به سوي متافيزيک. ولي ما ايراني ها داريم تازه ميريم به سمت فيزيک.

متافیزیک یا فیزیک؟

واسم عجيبِ طرف کارگاه برگزار ميکنه، روش هاي CRM حرفه اي، روش هاي بازاريابي حرفه اي، روش هاي طراحي برند حرفه اي، روش هاي تبليغات اسمارت حرفه اي و خيلي چيزهاي ديگه. دنيا داره به سمت متافيزيک ميره بعد شما هنوز دنبال فيزيکيد. دنبال اينيد که چطور برند طراحي کنيد، چطوري لگو بزنيد. همين الان توي ذهنت فکر کن تو  شهر خودتون آيا جايي را ميشناسي که خيلي شلوغ باشه و اصلاً تبليغات نداشته باشه. ميشناسي يا نه؟

ميخام کامل فکر کني که تو شهرتون جايي است که خيلي شلوغ باشه، مشتري زيادي داشته باشه، تبليغات آنچناني هم نداشته باشه، اصلاً لگو هم طراحي نکرده باشه. روشهاي CRM هم بلد نباشه. همتون ميشناسيد. ميگيد فلان مغازه پايين شهرِ آنقدر شلوغه و مغازه هم فقط ده مترِ. علت چيه؟ علت فقط باورهاي آن فردِ.

آن آدم چه بصورت خودآگاه و چه بصورت ناخودآگاه باورهاي قدرتمند درش ايجاد شده و چون باورهاش قدرتمندِ خدا براش مشتري مي فرسته. واقعاً فکر کردي با زدن يک تيتر تبليغاتي مشتري مياد وارد زندگيت ميشه. نه. تا زمانيکه باورهات درست نشده نميشه.

حالا باورهات قدرتمند شده، تيتر را بزن، نتيجه ميگيري صد برابري. ولي تا زمانيکه باورهات درست نشه،‌ نميشه.

تحقیقات علمی درباره متافیزیک سال 1985 دانشگاه میشیگان

بذاريد يک نتيجه تحقيقات علمي بگم. در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه ميشيگان انجام شده. يکي از بزرگترين طراحي هايي است که در حوزه باور در دنيا انجام شده، در حوزه متافيزيک. تو سال ۱۹۸۵ دانشگاه ميشيگان يک تحقيقاتي انجام داد روي باورهاي انسان. در سال ۱۹۸۵ عزيزان دانشگاه ميشيگان رفتند يکه دهکده اي ساختند با مدل ۴۰ سال پيش. يعني در مدل ۱۹۴۵. يعني چه با مدل ۴۰ سال پيش؟ يعني طراحي خونه ها با مدل ۴۰ سال پيش، سنگفرش خيابان ها مدل ۴۰ سال پيش، لباس هاي آدمها و آرايش هايشان مدل ۴۰ سال پيش، دکه هاي روزنامه فروشيشان مدل ۴۰ سال پيش، ماشين هاشون مدل ۴۰ سال پيش، غذا هاشون مدل ۴۰ سال پيش، همه چيز آن دهکده مدل ۴۰ سال پيش. بعد رفتند توي خانه سالمندان ميشيگان آمريکا، ‌يک تعدادي پيرمرد و پيرزن پيدا کردند که حداقل ۴۰ سال توي خانه سالمندان بودند. آنهائيکه سنشون بيشتر از ۸۰ سال بود. هشتاد سال تا نزديک ۱۰۰ سال.

اين عزيزان را يک شب هنگام خواب قرص بيهوشي دادند و منتقل شون کردند داخل خونه هاي اين دهکده. زمانيکه اين پيرمرد و پيرزن ها از خواب بيدار شدند با محيطي روبرو شدند که شبيه محيط ۴۰ سال قبلشون بود. آدمها مدل ۴۰ سال قبل بودند، خونه ها مدل ۴۰ سال قبل، خيابان ها مدل ۴۰ سال قبل، دکه روزنامه فروشي مي رفتند نگاه مي کردند  خبر مال ۴۰ سال قبل بود. بعد دونه دونه رفتارهاي اين پيرمرد و پير زنها با دوربين مخفي ديده مي شد و شنود مي شد. روزهاي اول اين پيرزن، پيرمردها فکر مي کردند خواب هستند. چيزي که آنها مي ديدند واسه جوانيشون بوده.

عجيب بوده يک شب خوابيدن بعد وارد محيطي شدند که شبيه جوانيشون بوده. روزهاي اول، دوم و سوم ، چهارم يکسر به هم مي گفتند ما داريم خواب مي بينيم. نمي دانيم چرا خوابمون اينقدر طولاني شده.  حدود دو هفته که گذشت، ‌تعدادي از آنها به اين باور رسيده بودند که رفتن توي ۴۰ سال قبل. مقالات ميگه زماني که سه هفته گذشت همشون به اين باور رسيدند که يک شب اينها خوابيدن بعد مثل يک ماشين زمان رفتن به ۴۰ سال قبل.

يک نکته با حال ديگه بهتون بگم. توي اين شهر توي هيچ خونه اي آيينه هم نگذاشته بودند. کلي تحقيقات علمي براي اين نوع طراحي شده بود. بعد از گذشت ۲۱ روز همه آنها به اين باور رسيده بودند که رفتند به دوران ۴۰ سال قبلشون. اينها يکسال توي اين دهکده موندن. پايان يکسال آمدن اين عزيزان را بررسي کردند از جهات مختلف.

نتایج تحقیقات دانشگاه میشیگان

من سه تغيير عمده که در اين عزيزان ايجاد شده بود بهتون ميگم. تغييري اولي که اين پيرمرد و پيرزن ها  کرده بودن اين بود که خيلي از اين ها، بيماري هاشون خود به خود شفا پيدا کرده بود. بدون اينکه داروئي مصرف کنند. تو منابع ميگه که مرضي هاشون خوب شده بود. دومين تغييري که کرده بودند اين بود که چين و چروک دست و صورتشان کاهش پيدا کرده بود و سومين تغييري که کرده بودند اين وبود که دونه دونه داشتند موهاي سياه در مي آوردند، تو سن ۹۰ سالگي، تو سن ۸۰ سالگي. چي ميشه که يک آدم ۸۰ ساله تازه موي سياه در مياره؟ چي ميشه؟ آيا با عقلت جور در مياد؟

خيلي از چيزهايي که ما توي اين دنيا مي بينيم با عقل جور در نمياد. چون متافيزيک است. ماوراء طبيعه است. چي ميشه طرف توي ۸۰ سالگي مريضيش شفا پيدا مي کنه؟ چي ميشه چين و چروکش برطرف ميشه و موي سياه در مياره؟ همه چيز به يک کلمه بر مي گردد، باورها.

اين آدمها باور کردند که جوان شده اند. زمانيکه باور کردند نتايج جديدي توي فيزيولوژي بدنشان اتفاق افتاد. باورها ببين با انسان ها چي ميکنه. ببين باورها مي تونه انسان ها را به چه نقاطي برسونه. يک چيز با حال بهتون بگم،‌ آنفلونزا توي روزهاي اخير داره توي ايران داره سرايت پيدا مي کنه. يکي از علتهاش چيه؟ يکي از علتهاش اينه که خانوده ها صبح تا شب دارند در مورد آنفلونزا صحبت مي کنند. و همشون توي ذهنشون ميگن نکنه ما هم آنفلونزا بگيريم. بعضي ها که تصورسازي مي کنند که ما گرفتيم، ‌حالا چجوري بريم درمانش کنيم،‌ قبل از اينکه بگيرن!

جلسه چهارم پول سازی از فایل صوتی دکتر محمد بصیری

وقتي باورهات ميره طرف بيماري، خوب بيماري توي زندگيت پديدار ميشه. زمانيکه باورهات به اين سمت ميره که تو جوان شدي، خوب فيزيولوژي بدنت هم جوان ميشه. قانون زندگي قانون باورهاست. تو زمانيکه باورهات تغيير مي کنه همه چيز زندگيت تغيير مي کنه.

يک سوال ازت دارم ببين توي همين يک هفته روحيه ات چه تغييري کرده؟ زمين تا آسمان تغيير کرده. مطمئنم بخش عمده اي از شما حالتون خيلي بهتر شده. جريان چيه؟ زمانيکه باورهاي قدرتمند در تو ايجاد ميشه تو قدرتمند ميشي و همه چيز زندگيت تغيير مي کنه. پول سازي فقط اين نيست که پول وارد زندگيت ميشه. پول وارد ميشه ولي خيلي چيزهاي ديگه هم وارد زندگيت ميشه. تو جداي از پول سازي ثروتمند ميشي. يعني خوشبخت ميشي. ميدونيد که ثروت فقط پول نيست،‌ آرامش ثروتِ، خانواده خوب ثروتِ و خيلي چيزهاي ديگه. تو ثروتمند ميشي اين به وسيله ساخت باورهاي قدرتمندِ.

شخصا چیزی به اسم دانشگاه متافیزیک ندیدم توی لیست دانشکده ها، لطفا اگه کسی انگلیسیش بهتره، راهنمایی کنه که آیا این تحقیقات درسته یا رویا بافی هست!؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

57 دیدگاه دربارهٔ «داستان دانشکده متافیزیک دانشگاه میشیگان – بصیری»

 1. محمد بصیری فقط نام یکی از دوره های آموزشی میلیاردی که در خارج از کشور را گذارنده و گواهی گرفته را اعلام کند ؛ دانشگاه میشیگان پیشکش 😉

  28
  13
 2. چیز خاصی نیس

  دوست عزیز این تحقیق درسته ولی جزء فراروانشناسی هست که
  اینو تمام اساتید جذب میگن از فرهنگ بگیر توی دهه ۸۰ از زبونش شنیدم تا الان که میگی بصیری توی سال ۱۳۹۹ _۱۴۰۰ تکرار کرده
  متافیزیکی که هعی اقای بصیری متافیزیک متافیزیک میکنه این تحقیق ها نیست
  این تحقیق جنبه ی ذهنی و فکری داره جز روانشناسی هست
  علوم متافیزیک مثه تله کنیزی یا پرواز روح ، مثه طی الارض و … علوم روحی هست که جسم وفکر نمیتونه پوشش بده !! و توی حیطه ی علوم فیزیکی گنجانده نمیشه !

  12
  7
  1. لطفا یه لینک معتبر از یه جای علمی بدین تا این تحقیقات رو ببینیم. واقعا این تحقیقات خیلی میتونه به ما کمک کنه اگه واقعی باشه

   18
   1. خبرگزاری عصر ایران هم این مقاله رو نوشته ولی اصلا ارجاع نداده، و نوشته که دانشگاه هاروارد این تحقیقات رو انجام داده. البته بدون ذکر منبع اصلی این مقاله قابل استناد نیست.
    https://www.asriran.com/000Tiw

   2. یه کتابی هست به نام متافیزیک از نگاه فیزیک نوشته باب توبن. (که البته اسم انگلیسی اش اینه: Space – time and beyond: toward an explanation of the unexplainable) نویسنده این کتاب فیزیکدانه و اومده کارهای متافیزیکی رو آورده و به مقاله های فیزیک مرتبط کرده و به صورت ساده توضیح داده. من این کتاب رو 10 سال پیش هدیه گرفتم ولی گفتم اینها دیگه چیه و نخوندمش! 3 سال پیش با قانون جذب آشنا شدم و این کتاب رو پدرم با وسایل دیگرم بهم داد که اگه می خوام با خودم ببرمش وگرنه دور بریزم. من همون موقع خوندمش و دیدم چقدر قانون جذبی ها دارن از روی این کتاب منطق میارن و از کوین تا شریفی و استرهیکس دارن اینها رو می گن (احتمالا وقتی می گن فیزیک کوانتوم اینها رو می گه منبعشون فقط این کتاب بوده) و چقدر این کتاب شبیه ترجیع بند هاتف اصفهانی می گه که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اون کتاب هم در مورد ماده مثلا می گه بر اساس قانون نسبیت ممکن است ماده چیزی نباشد غیر از انرژی نورانی که به دام افتاده. کتاب کوچیکیه. نظریات این کتاب شاید مورد تایید همه فیزیکدان ها نباشه اما تلاشش رو کرده که برای مسائل متافیزیکی دلایل علمی بیاره. توصیه می کنم بخونینش. در کل هر چی تو این زمینه ها بیشتر مطالعه داشته باشید با خدا، روح و امام زمان (عج) بیشتر آشنا می شید. خیلی جالبه که خدا دنیا رو اینقدر قشنگ آفریده که از سه مسیر چه با شناخت خدا، چه با شناخت خودمون و چه با شناخت حجت خدا (عج) می شه به خدا نزدیک بشیم. پیامبر (ص) می گه هر کسی نفس خودش رو بشناسه ربّش رو شناخته. قرآن هم می گه رسولی از نفس خودتون (من انفسکم) برای شما آمد (برای توضیح بیشتر کتاب تمهیدات عین القضات در مورد شناخت خود رو بخونید). اینه که در بیس وجود ما اون کودک درون ما اینقدر شبیه امام زمان (عج) است که اگه اشتباه نکنم خودشه. جالبه که هم ایشان در کودکی امام شدند و هم حضرت عیسی (ع) که در گهواره گفت که خدا به من کتاب داده و هم حضرت یحیی (ع) از کودکی حکمت داشتند. امیر خلعتبری در مورد کودک درونش می گفت وقتی رفتم جلوی آینه که اولین بار بهش بگم دوستت دارم دیدم اون انگار سالهاست منتظره این لحظه است. جالبه یکی از صفات امام زمان (عج) هم منتظره. کارل یونگ هم وقتی کودک درونش رو ملاقات می کنه به خدا می گه خدایا یعنی تو یک کودک رو اولوهیت من قرار دادی؟!
    پ. ن اومدم کتاب معرفی کنم رفتم تو بحث امام زمان (عج)

    26
    4
  2. داداش اینا را از کجات در میاری??برو درباره متافیزیک بیشتر تحقیق کن همشون زیر مجموعه متا فیزیکه روانشناسی که کصشره

  1. احسنت دقیقا این تحقیق اومده تو کتاب دیسپنزا،فقط بیهوشی در کار نبوده منتقلشون کردن اونجا کم کم تغییر کردند نه اندازه ای که بالا گفته شده

   1
   1
   1. من ده سال پیش یا بیشتر این مطلب را در ایمیلم داشتم ولی متاسفانه الان پیداش نمیکنم. کتاب مورد اشاره 2017 چاپ شده. حالا یا در کتاب دیگه ای نوشته شده و یا اینکه این فرد هم مطلب بدون منبعی را ذکر کرده و نمیتونه منبع مطلبی باشه که سالها پیش ادعا شده.

 3. والا من که توی گوگل زدم توی یکی دوتا سایت بود…نمیدونم بازم..چیزی نبود که فراگیر و همه جا باشه…احتمال داره که همون دوتا سایت هم ازینور گرفته باشن

 4. به اینا میگن زباله‌های علمی
  تئوری‌هایی که رد میشن رو یه عده جدی میگیرن ازشون داستان میسازن.
  مثل بحث قحطی سلولی که تبدیل به کاسبی یه عده دکتر نما شد.
  اصلا بخونید تحقیق چی بوده، اینگار بچه دبیرستانی طرحش کرده، آینه نبوده قبول، همدیگه رو نمیدیدن ؟ توی شیشه ، آینه ماشین‌هایی که میگه مال 40 سال قبل بوده، توی آب …… خداوکیلی نذارید کلاه به این بزرگی سرتون بذارن تحت عناوین مختلف

  29
  1
  1. باور هم اگه سوختی برای انرژی و انگیزه باشه 100% درسته
   ولی باور داشته باش قراره دنیا رو بترکونی تا 50 سال هم بشینی پشت تلویزیون خونت هیچ اتفاقی نمیوفته برات، باور باید خرج یه حرکتی بشه دیگه ، باور خالی باد هواس
   بعدشم این حرفا رو نکنید تو مغز این بنده‌خداها ، گیرم که بصیری یک باورهای دنیا ، آقا بیا با باورت مشکل ترافیک تهران رو حل کن، بیا مشکل مسکن رو حل کن، جز پر کردن جیب خودت از فروش همین مزخرفات چه کار دیگه‌ای میتونی بکنی ؟
   باور تا زمانی قابل قبول هست که سوختی برای حرکت باشه
   نه اینکه تبدیل بشه به وعده‌های درآمد میلیونی و فروششون به قیمت خداتومن
   اگه راست میگه چرا دوره‌هاشو برای فروش گذاشته ؟ رایگان بذار دیگه ، چرا خودش تبلیغات میکنه ؟ بشین باور کن که پول از آسمون میباره برات.

  2. یک نمونه از باور
   باور گرگ صفتی این هست که “با این همه آدم‌های بدبخت که به هر طنابی چنگ میندازن تا ازین اقتصاد مریض کشور نجات پیدا کنن” میشه پول درآورد.
   حالا یک ساده‌لوحی هم وقتی باورش این باشه که صددرصد یک شبه قراره پولدار بشه ، میره دوره یکسری گرگ‌صفت رو خریداری میکنه که با دیدن دوره هاش و وِردهایی که یادتون میده قراره پولدار بشین
   اینجا اون باور منطقی به باور رویایی چیره میشه و خار و مادرش رو یکی میکنه
   الان فهمیدین باور یعنی چی ؟
   ازین باور قشنگااا کم نداشتیم : آقای ب.ز ، آقای م.خ ، خانم ف.ه و ……. باوری که اینا میگن با هزارتا داستان و اسم‌های دانشگاه‌های دهن‌پر دقیقا همینه
   مثل عباسمنش که کتاب ساخت رابطه شیرین رو نوشت (دقیقا اسمش یادم نیست) دو سال بعدش شیرین کاری کرد …… همشون همینن ، اونیکی میگه یه شب لنگ پول تن ماهی بودیم به خانمم گفتم بجاش کتاب بخریم امشب گرسنه بمونیم ، بعدش کلیپش رو یه مدرس دیگه میذاره که باهم دقیقا ماه قبل اون زمانی که حرفشو میزنه دوره 4 هزار دلاری تو دبی شرکت کرده بوده ….. استوری تلینگ و بلک استوری ….. دقیقا همینه

   10
 5. بنظرم اگر میگفت تا حدوی بهتر شده حالشون تو این سه هفته و این چیزا قابل باور بود ولی تو ۹۰ سالگی دیگه موی سیاه در اوردن چرته دیگه
  درضمن منظور از بیماری چه نوعش‌هست ؟
  کسی که رو ویلچر میشینه که دیگه نمیتونه با حس و باور خوب بلند شه راه بره

  5
  5
 6. باور هم اگه سوختی برای انرژی و انگیزه باشه 100% درسته
  ولی باور داشته باش قراره دنیا رو بترکونی تا 50 سال هم بشینی پشت تلویزیون خونت هیچ اتفاقی نمیوفته برات، باور باید خرج یه حرکتی بشه دیگه ، باور خالی باد هواس
  بعدشم این حرفا رو نکنید تو مغز این بنده‌خداها ، گیرم که بصیری یک باورهای دنیا ، آقا بیا با باورت مشکل ترافیک تهران رو حل کن، بیا مشکل مسکن رو حل کن، جز پر کردن جیب خودت از فروش همین مزخرفات چه کار دیگه‌ای میتونی بکنی ؟
  باور تا زمانی قابل قبول هست که سوختی برای حرکت باشه
  نه اینکه تبدیل بشه به وعده‌های درآمد میلیونی و فروششون به قیمت خداتومن
  اگه راست میگه چرا دوره‌هاشو برای فروش گذاشته ؟ رایگان بذار دیگه ، چرا خودش تبلیغات میکنه ؟ بشین باور کن که پول از آسمون میباره برات.

 7. سلام دوستان.میخواستم در مورد این موضوع یه توضیحی بدم.
  یکی از دوستان اشاره کرد بهش توی کتاب ماورطبیعی دکتر جو دیسپنزا این داستان اومده.
  فقط یه چیز و من هنوز نفهمیدم چرا شما قفلی زدین رو بصیری؟

  بابا این چیزارو اساتید بزرگ مثل کوین ترودو،گرگ بریدن(ماتریکس الهی)دکتر جو دیسپنزا،استرهیکس و خیلی از اساتید دیگه در مورد قدرت ذهن تحقیقات بزرگی کردن
  دوستی که میگه کسی که رو ویلچر نشسته دیگه نمیتونه راه بره دکتر جو دیسپنزا میگفت تصادفی که من کردم دکترا گفتن بعد چندتا عمل میتونیم کاری کنیم که تو فقط تا آخر عمرت بشینی.فقط همین راه رفتنی دیگه برای تو وجود نداره
  ولی اون با قدرت ذهنش خودش خودشو شفا داد

  دوستان این موضوع واقعا ثابت شده اس.
  کسانی که فقط گیر دادن به بصیری خواهشا یکم کتاب بخونن یا دوره اساتید خارجی رو گوش کنن.بصیری فقط داره حرفای اونارو به زبون ساده تر برای ما بیان میکنه …همین

  به قول یکی از دوستام میگفت وقتی با یکی حرف میزنی ببین توی حرفاش چه چیزای بدرد بخوری هس.از حرفای خوبش درس بگیر و بقیه رو بریز دور.حالا در مورد بصیری هم شما همینجوری بهش نگاه کنید

  امیدوارم جای تمرکز روی این که بصیری چیکار میکنه چیکار نمیکنه روی اهداف و خواسته های خودمون تمرکز کنیم

  50
  7
  1. ادمین این سایت؛ ظاهراً سمپاتی خوبی به بصیری دارد اکثرا در جهت تایید و تبلیغ ایشان است کما این که نظرات مخالف بصیری که اینجا کامنت شده در کانال قرار نمی گیرد. البته به نظر من اکثر این رویافروشان گفته های دیگران را تکرار می کنند و بیسواد و بی مطالعه هستند

  2. چیز خاصی نیس

   جوابش کاملا واضح هست دقیقا تبلیغ بصیری هست وگرن دونه به دونه تکینک هاش و حرفاش کپی برداری اساتید دیگه هست . ادمین اول اینا رو میگذاره بعد هم بصیری مدام توی فایل ها و صوت هاش حس عذاب وجدان بهشون منتقل میکنه همراه با تکنیک هایی که جواب میده همین تکنیک هایی که از اساتید دیگه میتونستن بدون عذاب وجدان یاد بگیرن !!! و بعد مجبور به پرداخت دوره های ۳۰ میلیونی میشن و خرید لباس از بصیری و فروش برای اون و …

   2
   1
 8. من نمیخوام از بصیری دفاع کنم یا ردش کنم
  هم پولسازیشو همون اول که اومد خریدم هم معجزه
  و به نظر من رویابافی نیست چون نمیگه بشین تلاش نکن
  حتما باید خودتود ارتقا بدی تلاشم بکنی تا جایی که ما گوش کردیم اینارو میگه ولی خب میگه از نظر ذهنی هم باید خودتو درست کنی و من اینو قبول دارم چون خیلی افکار و باورها تاثیر داره یه سرس باورها اصلا نمیذاره فکرت کار کنه

  11
  4
 9. یکی از نمایندگی های بصیری

  البته ربطی نداره ولی در مورد پروژه جدیدش قشنگ گند زد?
  یعنی مزخرف مزخرف
  اومد ۶۰۰۰ تا نمایندگی قبل اماده شدن کار گرفت
  درصورتی که باید اول سایتو راه مینداخت کاراش اوکی میشد بعد نمایندگی میگرفت که هوز بعد یه هیچی سر جاش نیست و مردم دارن نمایندگیهاشونو پس میگیرن

  2
  1
  1. قشنگ معلومه تمرین های کوانتومی شو سر وقت انجام نداده دیگه. ?
   شما ایلان ماسک رو ببین یدونه تمرینشم قضا نشده. الان همه چی داره.

 10. سلام بالاخره یکی پیدا شد حرف حق بزنه. خب شما فکر کنید راست یا دروغ چه فرقی میکنه اگر خیلی دوست داری پیشرفت کنی اصل مطلب و بگیر.
  گیر دادین به بصیری، چیه حسودیتون میشه؟؟؟ والا من سه هفنه است دوره پولسازیشو شروع کردم اولین و بزرگترین اتفاق برام این بود که خدا رو پیدا کردم. یعنی چی از این مهم تر. لذت زندگیم و دارم میبرم و دارم نتابج هر چند کوچیک میبینم. تنها کسی که تونست خدا و باور و به من اثبات کنه. دست از حسادت بر دارین به چسبین به تمرین ها و زندگی تون. حالا هر استادی دوست دارین.
  ممنون ادمین خدایی یکی تو رو یکی خود بصیری و با اشک این چند وقت دعا کردم.

  10
  7
  1. سلام
   والا حسودیمون نمیشه. شما هم ایشالا با تمرین‌ها بشی بصیری دوم ایران.
   ولی بحث اینه که نخواستیم عستاد علمی حرف بزنن؛ ولی حداقل دروغ تحویل مردم ندن.

   5
   3
  2. کتاب جهان هولوگرافیک خیلی از موارد متافیزیکی رو که دانشمندان بزرگ علوم روانشناسی و فیزیک و شیمی و غیره گفتن رو ارائه داده این چیزا غیر ممکن نیستن اما آقای بصیری اینجا به نظر قصه گفته چون آینه هم نباشه طرف ابله نیست که توی آبی شیشه ای چیزی میبینه خودشو دستای خودشو خلاصه میفهمه داستان چیه. بعد تا یکسال از اون شهر خارج هم نشدن لامصبا

   1. ☘️یادداشتی کوتاه در بارۀ کتاب «جهان #هولوگرافیک»، ترجمۀ داریوش مهرجویی، به سفارش دکتر #شایگان
    به قلم «موسی اکرمی» نویسنده، مترجم، ویراستار، استاد دانشگاه(فلسفه‌ی‌علم) با تخصص فیزیک و فلسفه

    🔅در روزهای گذشته بخشی از ویدئوی نقد دکتر علی نیّری بر کتاب شبه‌علمی «جهان هولوگرافیک»، نوشتۀ مایکل تالبوت، ترجمۀ جناب داریوش مهرجویی عزیز، از راه رسانه‌های پیام‌رسان منتشر شده است.

    🔅می‌دانیم که این کتاب را زنده یاد دکتر شایگان معرفی و برای ترجمه پیشنهاد کرده بوده است. این کتاب به‌راستی نمونه‌ای از شارلاتانیسم علمی، وبه گفتۀ دکتر محمدرضا توکلی صابری نمونه‌ئی از آثار «شبه‌علمی-تخیلی» (pseudoscience-fiction)، و حتی کتابی ضد علمی است، و انتشار آن در چارچوب نگرش پسامدرنیستی، و در ضدیت با مدرنیته و عقلانیت و واقع‌گرایی علمی روی داده است.

    🔅از شما خوانندگان عزیز چه پنهان که شخص من در پیوند با چنین کتابی و کتاب‌هائی همانند آن افسوسی مضاعف دارم زیرا، با برخورداری گذشتۀ افتخارآمیزی در دانشجویی اخترفیزیک و کیهان‌شناسی، نخستین و آخرین کتاب تألیفی ایرانی در زمینۀ کیهان شناسی را در سال 1376 منتشر کرده‌ام : «از دم صبح ازل تا آخر شام ابد: تبیین کیهان‌شناختی آغاز و انجام جهان» (ناشر: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران). صدها و شاید بیش از هزار و بلکه دوهزار نسخه از سه هزار نسخۀ چاپ شده از این کتاب در انبار ناشر دولتی خاک می‌خورد.

    🔅کتاب «نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی» تألیف ولفگانگ ریندلر، ترجمۀ آقایان دکتر رضا منصوری و دکتر حسین معصومی همدانی(مرکز نشر دانشگاهی) و همچنین کتاب «آشنایی با کیهان شناسی» تألیف جایانت ویشنو نارلیکار، ترجمۀ خانم منیژه رهبر(مرکز نشر دانشگاهی) چندان فروشی نداشته‌اند.

    🔅ولی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چاپ چهل و هفتم(بله، چاپ چهل و هفتم (!)) کتاب «جهان هولوگرافیک» عرضه شد. این درد را در نشر کتاب‌های شبه‌علمی آغشته با گونه‌های گوناگونی از مغلطه و سفسطه به کجا باید برد؟ در کدامین چاه باید نالید که 1) روشنفکرانی چون مهرجویی عزیز به سفارش روشنفکران عزیز مرجعی چون دکتر شایگان گرانقدر در یک مرکز نشر معتبر کشور چنین کتاب‌هائی را منتشر می کنند و 2) لابد انتظار دارند خوانندگان ایرانیِ روی آورده به عرفان‌های مدرن (بی درک راستینی از چیستی عرفان و معرفت‌شناسی و روش‌شناسی ویژۀ آن) گوی درک علمی جهان و تبیین علمی آن را از اهالی علم در بلاد خارج یا تحصیل‌کردگان دانشگاه‌های «غرب زده» بربایند.

    🔅من این بخش از ویدئوی نقد دکتر نیری را بازنشر می دهم با همان نیت وفاداری به حقیقت و تعهد علمی، ضمن پاسداشت جایگاه دکتر شایگان، که به هر حال تجسم و نماد بخشی از هستی تاریخمند ما ایرانیان بود، و نیز حفظ احترام به داریوش مهرجویی که جایگاهی ویژه در تاریخ سینمای ایران و جهان دارد.

 11. دکتر جو تو یکی از سمینارهاش میگه تو هاروارد یه آزمایشی انجام دادند چند پیرمرد و پیرزن رو بعد اندازه گیری و بررسی فاکتور های مختلف، بهشون گفتن فکر کنید 20 سال جوان تر هستید و اونا رو توی محیطی قرار دادند و مثلا اهنگایی که اونموقع جوون ها گوش میدادن رو میذاشتن و…
  خلاصه بعد از فکرکنم 5 روز اندازه ها رو مجددا انجام دادند و خیلی ها عصاشونو کنار گذاشتن،بازه حرکتی کمر و انگشتان و… بیشتر شده بود و خلاصه تغییرات خوب و زیادی داشتند.
  دقیقا همه چی باورهاست…

  7
  1
  1. آخه اونم یک رویا فروش مثل بصیری و امثالهم هست دیگه ولی اونور آبی . چندین مطالب روانشناسی و کلمات قلنبه و سلمنبه و کمی چاشنی علم و استفاده از عبارات دینی و مذهبی و شناخت نقطه ضعف مردم یک پکیجی درست میکنن و مردم رو با حرفاشون خام و سر میکنن، و شروع میکنن به پر کردن جیبشون و بدبخت کردن مردم .

 12. بصیری از بچگیش عقده پول و غذای درست و حسابی داشته.وبقول خودش تو دانشجویی که کتابفروشی میزنه کتابهای موفقیت رو اونجا میخونه و الان به خورد بقیه میده.

  5
  7
 13. نکته خیلی مهم که شنیدم و تا حدودی مطمئن شدم محمد طلوعی.بصیری.تیموری.پریسا نصری و خیلیهای دیگه جز گروهی هستن که دارن برای کسی دیگه پول جمع میکنن.بعدا خودتون میفهمید?

  4
  1
 14. من هم تردو گوش دادم هم عرشیانفر
  هم عباسمنش و هم بصیری
  کلاسهای حضوری چهارثروت دکتر اقبالی نسب را هم رفتم اصلا یک جلسه فقط در مورد طب ذهن و بدن صحبت کرد
  عباسمنش تو دوره روانشناسی ثروت میگه اگه تو بارداری که باید سخت کار کنی و پول بدست بیاری درست میگی
  اگر هم کسی میگه من راحت پول بدست میارم زیادم بدست میارم اونم درست میگه
  چون همش برمیگرده به باور
  تو هرچی باور داشته باشی همون میشه
  لامصبا آنقدر گیر ضمیمر ناخودآگاه اشتباه تون نباشید
  اول باورهاتو درست کن
  خواسته هاتو مشخص کن
  تصویر سازی ذهنی کن
  حال خوب داشته باش همش درست میشه
  باور مهمه باور را درست کنید
  البته عباسمنش حرف خوب دیگه ای میزنه میگه لازم نیست به همه بخوای یاد بدی این چیزها رو چون واقعا شاید تو این مدار نیستن

  10
  1
 15. سلام
  بالاخره یه نفر پیدا شد که حرف منو بفهمه. در مورد اینکه بصیری درباره‌ی دانشکده متافیزیک دانشگاه میشیگان چرت گفته بماند. چون هر کسی با یه سرچ ساده میتونه بفهمه که این حرف درست نیست.
  حتی اگر دانشگاه میشیگان دانشکده‌ی متافیزیک داشته باشه من حاضرم رو ریشم شرط ببندم که توی اونجا این داستان‌ها و مطالبی که بصیری میگه توشون اصلا جایی نداره.
  در مورد تحقیقی هم که گفته شد من احتمال میدم که این رو هم بصیری از خودش در آورده. این رو برای دوستانی میگم که خیلی پیگیر این موضوع هستن؛ اگر که کسی به شما گفت دانشمندا به این نتیجه رسیدن یا فلان تحقیق رو کردن اولین چیزی که شما باید از اون فرد بخواید ارجاع یا citation اون مقاله هست.
  این یه نمونه از ارجاع هست:
  Mahmoud Alagawany, Mayada R. Farag, Sameh A. Abdelnour, Shaaban S. Elnesr, A review on the beneficial effect of thymol on health and production of fish, Reviews in Aquaculture, 10.1111/raq.12490, 13, 1, (632-641), (2020).
  با ارجاع هر مقاله میشه ژورنالی که مقاله در اون چاپ شده رو پیدا کرد و متن مقاله رو خوند. البته بگم هر ژورنالی علمی نیس و نمیشه بهش استناد کرد.
  من که نتونستم مقاله علمی در مورد قانون جذب پیدا کنم. واقعا اگه کسی چیزی دیده اینجا به اشتراک بزاره. بچه‌ها دیسپنزا رو هم که گفتین کتابش کاملا کتاب غیرعلمی هست. تو دنیای علم ما با کسی تعارف نداریم که مثلا بگیم چون ایشون آقای نیوتن هستن یا آقای انیشتین هستن پس لازم نیس حرفاشونو اثبات کنن. اصلا همچین صحبت‌هایی نیس. پس با این حرفم شما برید و ارجاعات کتاب ماورا الطبیعی شدن رو ببینید؛ همین. اونوقت دستتون میاد که این کتاب چقدر علمیه. تحصیلات دیسپنزا رو هم برید ببینید چیه.
  قبلا هم گفتم میشه با یه تاس قانون جذب رو ردش کرد. من که برای خودم یه آزمایش کوچیک انجام دادم و به نظرم من قانون جذب اشتباهه. نتایجی هم که بعضیا گرفتن رو هم میشه با قانون احتمالات توضیح داد.
  باز اگر که کسی صحبتی داره خوشحال میشم بشنوم.

  7
  3
 16. آها اینم یادم رفت بگم.
  اینقدر که میگید باور باور؛ نمیخوام بگم باور مهم نیس ولی یسری چیزای بزرگتر از باور هم وجود داره. خواهشا اینها رو هم ببینید. قوانین طبیعت بزرگتر از باور ماهاست.
  من هر چقدرم به خودم تلقین کنم که با خوردن سیانور هیچیم نمیشه، فقط کافی چند صدم گرمش بره تو بدنم و دیگه کار تمومه. دیگه ربطی به این نداره که من باورم چیه.
  وقتی اوضاع اقتصادی خرابه و من یه کسب وکاری دارم که گرون شدن دلار باعث ورشکستگی من میشه. دیگه باور من نمیتونه جلوی ورشکستگی کسب و کار من رو بگیره.

  8
  3
  1. دقیقا موافقم جبر جامعه و طبیعت دو نیروی حاکم بر زندگی افراد هستن خودتون رو سردرگم این مسائل نکنید .
   چرا تو کشور های قحط زده هیچ استادی نرفته اموزش بده ب مردم با نیروی ماورا فقر و نسل کشی رو از بین ببرن ؟
   خیلی سادس چون کسی اونجاها پول تو جیب اینا نمیریزه.

   من هیچ اطلاع یا مطالعه ای بر قانون جذب و تصویر سازی ذهن و باور و متافیزیک …. نداشتم
   برای من اتفاقی افتاد ک سالهای سال در ذهنم
   در حقیقت
   رویابافی می کردم اون اتفاق رو و دوست داشتم برام رخ بده بی حدو مرز عاشق اون اتفاق بودم
   و حیرت انگیزه با آدمی آشنا شدم که ساکن کشور نروژ بود و از ۲۱سالگی مقیم اون کشور شده بود .
   و الان با ایشون ازدواج کردم
   هیچ دلیل و منطق و علوم ماورا و ب هیچ چیزی نمیتونم ربطش بدم
   بصیری و امثال ترودو و خارجی و داخلی برام فرقی نمیکنه
   فقط متحیر این اتفاق زندگیمم
   برای تک تکتون لبخند و سلامتی ارزو میکنم تو این شرایط بد کشورمون
   در پناه عشق

  2. آقا میثم عزیز شما گفتی که یک تاس رو بندازی احتمال یک ششم داره که شش بیفته ولی این توضیح شما کامل نیست تعداد چرخش‌های تاس هم مهمه برای مثال شما وقتی یک تاس رو میندازی چند چرخ میزنه بعد وایمیسته حالا رو یک یا سه یا شش و باید شش رو ضرب‌در تعداد چرخش‌های تاس هم بکنی یعنی اگه تاس رو انداختی و هفت چرخ زد یعنی باید شش رو ضربدر هفت کنی و جواب بدست اومده چهل و دو هست و احتمال به یک چهل‌ودوم میرسه و اینم بگم این مثال شما مثل این بود که طرف بگه من فقط باید از فلان راه به ثروت برسم ولی این درست نیست شما فقط از خدا بخواه و روی باورهات و توجه‌هات کارکن زیرا که از بینهایت راه میتونی به خواستت برسی

 17. وقتی اسم بصیری میاد بدونین یا دروغیه ک خودش ساخته، یا دروغ یکی دیگرو داره میگه، این همه بحث نداره ک

  6
  4
 18. بند اولشو خوندم و فهمیدم بقیه‌شو بخونم وقتمو هدر دادم
  ول کنین این مضخرفاتو، به درک که طرف کجا خونده و چیکار میکنه تو استفاده‌تو کن از مطالب و حرفاش زندگی خودتو بساز گلیم خودتو از آب بکش بیرون این چرت و پرتا هیچ چیزیو درست نمیکنه!
  من ک میدونم نصفتون دلیلتون از این دنبال زیر بغل مار بودن اینه که گشادین یا هم که میخاین بهونه بیارین بگین طرف شیاد بود من نرفتم طرفش
  ولی کنین این حرفای مفت و بیخودو کلی دغدغه دارین چسبیدین به زندگی مردم زندگی خودتونو بسازین

  6
  1
  1. سلام
   بابا والا ما هم در به در دنبال پول هستیم. ولی متاسفانه این مسیری اشتباهی که بعضیا دارن میرن طولانیه و به این زودیا متوجه نمیشن که اشتباهه.
   منم واقعیتش میخوام در حد خودم به هموطنام کمک کنم. وگرنه کی حوصله داره تو سایت کامنت های مردم رو ریپلای کنه.
   آقای ادمین احتمالا این پیام رو میبینی. لطفا این پیام رو تو سایت پین کن یا حداقل بزار تو کانال.
   واقعا هر کسی اگر که فکر میکنه قانون جذب و ارتعاش درسته من ازش میخوام یه آزمون انجام بده. نمیخوایم خیلی پیچیده کنیم قضیه رو. اگر واقعا چیزی به اسم قانون جذب باشه قاعدتا باید روی همه چی تاثیر بزاره دیگه.
   ما یکسری پیشفرض داریم. پیشفرض اول ما اینه که ما میتونیم با روش‌هایی داده‌های کاملا تصادفی تولید کنیم که حالا این روش میتونی هر چی باشه از تاس بگیر تا کارت پاسور. پیشفرض دوم هم اینه که ما با فکرمون میتونیم روی دنیای اطرافمون تاثیر مستقیم داشته باشیم. البته مکانیسم این اتفاق رو نمیدونیم.
   روش کار آزمون اینه ما اول میایم از یه روش داده های کاملا تصادفی ایجاد میکنیم که این میتونه با تاس باشه؛ با کارت پا‌‌‌سور باشه؛ با اعداد صفر و یک کامپیوتر باشه؛ حتی با ماشین حساب های مهندسی هم میشه اعداد رندم درست کرد.
   بعد از اینکه یک روش رو انتخاب کردیم با قانون احتمالات میایم و احتمال اون پیشامد رو حساب میکنیم که اگه فرمول احتمال یادتون باشه: تعداد پیشامدهای دلخواه تقسیم بر تعداد کل پیشامدها.
   بنابراین با این فرمول و روش تاس اگر ما پیشامد دلخواهمون آوردن عدد ۶ باشه احتمال آوردن عدد ۶ میشه یک ششم یا ۱.۶۶۶۶ حالا اگه پیشامد دلخواه ما آوردن جفت ۶ باشه احتمال این پیشامد میشه یک سی و ششم یا ۰.۰۲۷۷ یا اگر که بخوایم با کارت پا‌‌سور کار بکنیم و هدفمون آوردن جوکر رنگی باشه احتمالش یک پنجاه و چهارم یا ۰.۰۱۸۵ میشه.
   حالا مرحله دوم آزمون اینطوریه که میایین و با هر روشی که شما بهتر از من میدونین پیشامد مورد نظرتون رو جذب میکنین که مثلا میگید که من همیشه تک پیک میارم یا نمیدونم عکس تک پیک رو میرنین به در یخچال یا هر تکنیکی که استادای جذب یاد دادن.
   فاز بعدی آزمون هم اینه که بیاین و داده تصادفی تولید کنین حالا چه با تاس ریختن یا بر زدن کارت و برداشتن اولین کارت رویی. بعدش میاین نتایج رو مینویسین مثلا میگین من ۱۲۰۰ بار تاس ریختم ولی فقط ۲۵ بار جفت شیش آوردم.
   بعد میاین احتمال پیشامدی که مورد نظرتون بوده رو حساب میکنین که مثلا اینجا بیست و پنج بر هزار و دویست یا ۰.۰۲۰۸ هستش.
   حالا من نمیخوام وارد تحلیل داده و اینا بشیم ولی اصولا شما باید یکسری عدد نزدیک عدد معیار بدست بیارین ولی اگر عددی که بدست آوردین بزرگتر از عدد اولیه ببینین چند درصد بیشتر از عدد اولیه.
   در کل پیشنهاد میدم چند بار این آزمایش رو انجام بدین که اگر قانون جذب قراره اثری بزاره مشخص بشه. از عددهای ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ هم نترسید نهایت سه چهار ساعت وقتتون میگیره ولی به نظرم میارزه که بفهمید چیزی به اسم قانون جذب منطقی و درسته یا نه. یه پیشنهادم اینه که حتما هر کاری میکنین یادداشت کنین چه از روشی که جذب میکنین تا اعداد رو. مخصوصا اگر میخواید تو سایت یا کانال نتایجتون رو بفرستید کاملا روش کار رو شرح بدین مثلا بگین با چه روشی جذب کردین، چه مدت روش تمرکز کردین، با چه روشی داده تصادفی درست کردین و کلا همه چی رو توضیح بدین.
   امیدوارم که هر جا که هستین سلامت باشین. ببخشید اگر که یکم طولانی شد. واقعا منتظر جواب هاتون هستم

   2
   1
    1. والا من ریاضیم خوب نیس ولی با همین یه کامنت من، بساط قانون جذب و ارتعاش میبره رو هوا. البته آگه کسی بخواد واقعا حقیقت رو بدونه وگرنه که دروغ‌های خوشگل که زیاد هستن.

 19. سلام ، بله این تحقیق درست هست ، البته کمی دراون اغراق شده اما همچین تحقیقی انجام شده و توضیحاتش حتی در کتاب قدرت باور دکتر جو دیسپنزا فکرکنم فصل دوم کامل توضیح داده که چگونه این اتفاق افتاده و درفصلهای بعد توضیح میده که چطور این باور تونس این افراد مسن رو جوونتر کنه و خیلی از بیماریهاشون درمان بشه و خیلی از پروتئینهاییکه در زمان پیری بدن قادر به ساختش نیست رو تونستن با تغییر این باور وانجام این آزمایش دربدن این افراد مسن بسازند . دوستان عزیزم دنیا رفته سمت متافیزیک اونوقت شما دارید میگید کدوم حرف بصیری درست بودکه این بخواد باشه؟؟ چیکار به شخص دارید شما خوده مطلب رو بگیر که قدرت باورت میتونه چه کارهایی برات انجام بده . موفق و ثروتمند باشین .ادمین عزیزممنون بابت راه اندازی کانال عالیت

  1. سلام
   خانم مهسا اگه نظر منو خونده باشین گفتم که اگر کسی مقاله‌ای خونده لطفا ارجاعش رو که پایین‌تر یه نمونه میفرستم یا لینک مقاله تو ژورنالی که چاپ شده رو بفرسته
   Mahmoud Alagawany, Mayada R. Farag, Sameh A. Abdelnour, Shaaban S. Elnesr, A review on the beneficial effect of thymol on health and production of fish, Reviews in Aquaculture, 10.1111/raq.12490, 13, 1, (632-641), (2020).
   باور کنین خانم مهسا کتاب های جو دیسپنزا علمی نیستن. اصلا ساختار کتاب های علمی فرق میکنه.
   لطفا برید و مدرک آقای دیسپنزا رو نگاه کنین بعدش ببینین اصلا این آدم صلاحت اینو داره در مورد سلامتی و پزشکی نظر بده یا نه.

   3
   2
 20. شما ببین جواب میگیری یا نه مگه الان شما پول میدی آنقد حرص میخوری?همه داران به سمت متافیزیک میرن شما دنبال چی هستین؟ بقول عباسمنش تو هر باوری داشته باشی همون میشه واقعیت زندگیت
  به فکر آینده خودتون باشین نگران وقت ما هم نباشین که با آموزش جذب از بین میره?

  3
  1
 21. به نظرم هرکسی هرچی که دوست داره رو باور میکنه…حالا ی سری دوست دارن باور کنن قانون جذب چرته و فلان و هی غر بزنن…ی سری هم مثل ما دوس دارن باور کنن واقعیه و با ذوق و شوق برن سرکار و با حس خوب زندگی کنن حتی اگه چیزی ندارن…فرض بگیریم قانون جذب اشتباهه در هر دو حالت آدم بدبخته ولی در حالت دوم حداقل از لحاظ روانی حالش خوبه

 22. سلام
  اصل این تحقیق در سالهای 1970 (نه 1985) و بر روی 91 نفر سالمند انجام شده (نه 160 نفر ) .
  تحقیق مورد اشاره هم نه در مورد ادعا شده و نتیجه گیری دلخواه از آن که کلا با تغییر سناریو و مکان و افراد باز سازی شده است ، بلکه برای بررسی اثرات انتخاب و افزایش مسئولیت شخصی برای سالمندان در خانه های سالمندان بوده است . دانشگاه هم میشیگان نبوده

  بخشی از گزارش تحقیق :
  در دهه 1970 من و همکارم آزمایشی را انجام دادیم .ما یک گروه از شرکت کنندگان را تشویق کردیم تا راههایی برای تصمیم گیری بیشتر توسط خوشان پیدا کنند . مثلاً اجازه داشتند که محل بازدیدکنندگان ، و زمان تماشای فیلم‌ را خودشان تعیین کنند. یک گیاه آپارتمانی را برای نگهداری انتخاب کنند و خوشان تصمیم بگیرند تا گیاه را در کجای اتاق خود قرار دهند و کی و چه مقدار بهش آب بدهند. قصد ما این بود که ساکنان خانه سالمندان را بیشتر حواسشان را جمع کنند و به آنها کمک کنیم تا با دنیا درگیر شوند و زندگی خود را کاملتر کنند.
  در گروه دوم انتخابی هیچ دستورالعملی برای مشارکت در تصمیمات نداشتند : به آنها گیاهان آپارتمانی داده شد اما به آنها گفته شد که پرسنل پرستاری از آنها مراقبت خواهند کرد
  یک سال و نیم بعد بر اساس آزمایشات مختلفی که انجام داده بودیم متوجه شدیم که اعضای گروه
  ، شادتر، فعال تر و هوشیارتر بودند…

  اصل مقاله موجوده

 23. فقط بگم چنین دانشکده ای در دانشگاه میشیگان وجود نداره. میگید نه؟ برید سایت دانشگاه میشیگان خودتون ببینید.

 24. وقتی میگیم قانون؛ یعنی نباید ربطی به باور یا عدم باور ما داشته باشه مثل قانون جاذبه؛ اگر از بلندی بپری چه به جاذبه باور داشته باشی چه نداشته باشی با زمین برخورد میکنی. به نظرم اسم جذب رو نباید قانون گذاشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *