✅ طیف احساسی و ارتعاش آنها

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ طیف احساسی و ارتعاش آنها

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﯾﻢ:

🧡 ﻟﺬﺕ، ﺁﮔﺎﻫﯽ،ﻗﺪﺭﺕ،،ﻋﺸﻖ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ (%100 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

💛 ﻫﯿﺠﺎﻥ (%80 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

💙 ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ،ﺷﻮﺭﻭ ﺷﻮﻕ،ﺷﺎﺩﯼ ( %60 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

❤️ ﺑﺎﻭﺭ،ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺜﺒﺖ (%40 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

🧡 ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ (%20 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

💛 ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ (%10 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

💚 ﺭﺿﺎﯾﺖ (%5 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

🟡 ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠهﮔﯽ ( %10 ﻣﻨﻔﯽ)

🟠 ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ (%20 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟤 ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ( %30 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🔴 ﺍﺳﺘﯿﺼﺎﻝ ( %40 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟢 ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ (%50 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🔵 ﺷﮏ (%60 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

⚫️ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ( %70 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟣 ﺳﺮﺯﻧﺶ( %80 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟠 ﯾﺎﺱ (%90 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🔘 ﺧﺸﻢ (%100 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟨 ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ (%120 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟥 ﻧﻔﺮﺕ،ﮐﯿﻨﻪ ( %140 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟩 ﺣﺴﺎﺩﺕ (%160 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟦 ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ، ﮔﻨﺎﻩ،ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ (%180 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

🟫 ﺗﺮﺱ،ﻏﻢ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ،ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ (%200 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

😎👈 ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺲ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ، باید روی خودت سرمایه‌گذاری کنی. فرصتها رو به راحتی از دست نده.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *