✅ چگونه فرد موفق تربیت کنیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه فرد موفق تربیت کنیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 در کره زمین انسان ها توسط خانواده، مدرسه، اجتماع اهلی می شوند این اهل شدن همانند اهلی کردن حیوانات است که هم روی انسان و هم روی حیوان انجام می شود و نتیجه گرفته میشود. 😎👈 اهلی شدن توسط نظام تشویق و تنبیه جسم با هدف تاثیر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه فرد موفق تربیت کنیم؟ بیشتر بخوانید »