قانون جاذبه

✅ جذب سریع خواسته

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جذب چطور کار میکنه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هر چیزی را که وارد زندگیمان می‌شود را خودمان جذب کرده‌ایم. 🍀 تمام چیزهایی را که در ذهنمان می‌گذرد را خودمان جذب می‌کنیم. 🌿 قانون جاذبه اهمیتی نمی‌دهد که ما چه چیزی را می‌خواهیم و چه چیزی را نمی‌خواهیم. 🧲 حتی وقتی به چیزی فکر می‌کنید یا […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ جذب سریع خواسته بیشتر بخوانید »

✅ قانون جاذبه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جاذبه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هر اندیشه ارتعاشی دارد، هر اندیشه علایمی منتشر می کند و هر اندیشه علایمی مشابه خود را جذب می کند. این فرایند را قانون جاذبه می نامیم. 😎👈 قانون جاذبه می گوید: 💫 هر چیزی جذب شبیه به خود می شود و بنابراین قانون نیرومند، افکاری که با یکدیگر جفت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جاذبه بیشتر بخوانید »