روانشناسی اخلاقی

افکار منفی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

❣افکار منفی را رها کنید؛   افکار منفی تو را از نعمتهایی که حق الهی توست محروم میکند، هر فکر منفی برخواسته از باورهایی منفی و بازدارنده از کودکی توست، آنها را با باورهای مثبت جایگزین کن و در مسیر زیباتری گام بگذار…   می شود ها را به درونت بیاموز… می شود در هر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

افکار منفی بیشتر بخوانید »

عاطفه مثبت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🍁 عاطفه ى مثبت   عاطفه مثبت به حالت كلى احساس خوب روزمره اشاره دارد . احساس شادابى و طراوتى است كه اغلب با تجربيات خوشايند روزمره ، مثل؛ قدم زدن در پارك در روز آفتابى، دريافت هديه اى غير منتظره يا خبر خوش ، گوش كردن به موسيقى يا پيشرفت كردن در يك كار

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

عاطفه مثبت بیشتر بخوانید »