دوست داشتن خود

✅ چگونه شاد باشیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه شاد باشیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا شاد نیستیم؟   چون ما در طول روز دچار فشارهای روانی حاصل از فعالیت کاری و اجتماعی خود میشویم که این باعث درگیریهای ذهنی و روانی فرد میشه. 😎👈 زمانی که شاد هستید، احساس خوشایندی به شما دست میدهد که همیشه مایل هستید تا دغدغه های کاری خود […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه شاد باشیم؟ بیشتر بخوانید »

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 درون شما، بیرون را جذب می کند. اگر چیزی در دنیای بیرون شما آن طور که شما می خواهید نیست، به درون بنگرید و احساسی را که در مورد خودتان دارید تغییر دهید. 💛 آن گاه خود به خود افراد و تجربیات متفاوتی را به خود

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد بیشتر بخوانید »