تغییر زندگی

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 یه نقل قولی هست که میگه: 👌 کودک که بودم می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم. بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ بیشتر بخوانید »

✅زندگیت را تغییر بده

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ فرمان تغییر را به دستت بگیر 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر کسی درون خود یک «من» محکم و استوار نداشته باشد، نمی تواند تغییرات زندگی را تحمل کند. 🔑 کلید توانایی تحمل تغییرات این است که: ❤️ خودت را «بشناسی»، 💚 بدانی که چه «ارزشی» داری 🤔 و از زندگی «چه میخواهی» ✨🌸✨ این سه باید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅زندگیت را تغییر بده بیشتر بخوانید »

تکرار

تغییر سناریو زندگی از استاد امیر خلعتبری

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

این تغییر سناریو زندگی ک خلعتبری توضیحش داده بود خواستی بذارید چنل استفاده کنن.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تغییر سناریو زندگی از استاد امیر خلعتبری بیشتر بخوانید »