ترس از بی پولی

✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 بستگی به این دارد که از ترس چگونه استفاده کنید. اگر از ترس به عنوان یک آگاهی دهنده استفاده کنید آن احساس یک دوست است اما اگر به این احساس به چشم یک مضطرب کننده نگاه کنیم، ترس دشمن شما میشود. ⁉️ چطوری با احساس ترس دوست […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟ بیشتر بخوانید »

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ ترس از بی پولی به ما میگه مشکل از کجاست؟؟ 1️⃣ میگه پول نداری برو پول در بیار. 2️⃣ از طرف دیگر، پول با ارزش هست و پیش افراد با ارزش میرود. 3️⃣ از سمت دیگر شما برای پولدار شدن باید احساس لیاقت کنید. پس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ درمان ترس از بی پولی چگونه است؟ بیشتر بخوانید »