✅ آموزش هواوپونوپونو

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آموزش هواوپونوپونو 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 آنچه ما را تعریف می‌کند تجربیات زندگی‌ است و آنچه بر ما گذشته روی دوشمان سنگینی می‌کند. وقتی احساس ترس یا استرس داریم، اگر به‌دقت به گذشته‌مان بنگریم، می‌توانیم ریشه‌های آنها را در وجودمان پیدا کنیم. 🟣 وقتی با موقعیتی روبه‌رو می‌شویم که گذشته ما را تداعی می‌کند، ناخودآگاه احساسات […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آموزش هواوپونوپونو بیشتر بخوانید »