✅ تو ذهنت نیستی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو ذهنت نیستی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈باورهای ما به صورت مشاور با ما گفتگوی ذهنی میکنند و مشاوره میدهند. 💈مثلاً ما در مورد امور مالی یک سری باورها را داریم پس یک مشاور مالی جداگانه در ذهنمون داریم. 💈 در امور خانواده هم یک سری باورهای خاص داریم که برای آن هم در ذهنمان یک مشاور …

✅ تو ذهنت نیستی ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید