✅ تو ذهنت نیستی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو ذهنت نیستی

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈باورهای ما به صورت مشاور با ما گفتگوی ذهنی میکنند و مشاوره میدهند.

💈مثلاً ما در مورد امور مالی یک سری باورها را داریم پس یک مشاور مالی جداگانه در ذهنمون داریم.

💈 در امور خانواده هم یک سری باورهای خاص داریم که برای آن هم در ذهنمان یک مشاور خانواده داریم.

💈برای روابط هم باورهای خاص متفاوتی از دیگران داریم پس مشاور روابط متفاوتی از بقیه داریم.

💈 از طرفی برای کار هم باورهای متفاوتی داریم پس مشاور شغلی مخصوص به باورهای خود در ذهنمان داریم

💈 ما باورهای متفاوتی در مورد احساس و عکس العمل به احساس داریم پس یک مشاور احساسات در ذهنمان داریم.

😎👈 همه این مشاورها در لحظه به لحظه دارند با ما صحبت میکنند.

🟣 زمانی که من فقیر هستم،

🟡 پس من باورهای فقیر کننده دارم

🟢 و حسب آن من مشاورهایی دارم که توصیه به فقر میکنند.

😎👈پس مشکل در ذهن من است، نه در بیرون، نه در شخصیت و ارزشهای من، نه در تواناییهای من و نه در فراوانی ثروت. مشکل در ذهن من است.

✨🌸🌈شما با ذهنت یکی نیست. در ذهن من مشاورهای فقیر و بدبخت دارند مشاوره میدهند. حالا که ما فهمیدم ذهن ما باورهای فقرکننده و غلط دارد و مشاوره های اشتباه به من میده پس من نباید به حرفهای ذهنم گوش یا توجه کنم.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ چرا به شنیدن گفتگوهای ذهنم معتادم

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 چرا با اینکه میدانیم ذهنمون باورهای فقیرکننده داره باز هم داریم به مشاوره هایش توجه میکنیم؟

😎👈 چون امید داریم این ذهنمون یک ایده کسب و کار بده تا ما را ثروتمند کند.

🌱اما در واقعیت وقتی به ثروت و کسب و کار فکر میکنی ذهن بیمار خودش میاد میگه خوب تو چه طوری میخواهی به ثروت برسی؟ خوب شما از کی میپرسی که چطوری؟ معلوم از خود همین ذهن سئوال کننده میپرسی؟ بعد ذهنت میگه برای تو نمیشه. و ناامیدت میکنه چون ثروت برای ذهنت خطرناک تعریف شده است تو نباید ثروتمند بشی، باید از رسیدن به ناامید بشی. 🌿

با این اوصاف:
🌸 ذهنت فرعون زمان تو هست🌼

😎👈ذهنی که باورهای غلط دارد هر چقدر ازش مشورت بخواهی اون مثل کامپیوتر برنامه ریزی شده به تو برنامه هایی میده که مدام به نشدن و نرسیدن تو منجر میشه و در آخر هم باعث از دست رفتن خودباوری شما میشود که اصلا دست به کاری هم نزنید.

🌸پس از بردگی ذهنت بیا بیرون.🌼

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *