محبوبیت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💡🤔محبوبیت چیست؟   💡محبوب بودن ، جذابیت ، جذاب بودن و محبوب شدن نزد عام و خاص شاید برای شما هم مهم باشد. شاید شما هم تمایل داشته باشید که دیگران شما را دوست داشته باشند. مورد احترام و توجه باشید. محبوب و مورد احترام بودن لذت بخش است. 💡وقتی صحبت از محبوب بودن و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

محبوبیت بیشتر بخوانید »