✅ ارزیابی عزت نفس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ارزیابی عزت نفس 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قدم اول برای افزایش عزت نفس این است که در ابتدا بدانیم میزان عزت نفس چقدر است؟ آیا عزت نفس مان ضعیف است یا خیر؟ 🟡 بهترین روش سنجش عزت نفس استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (SEI) است که یکی از معروف ترین منابع ارزیابی عزت نفس است. 🟣 […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ارزیابی عزت نفس بیشتر بخوانید »