تمرین های عملی خوزه سیلوا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

 

 تمرينات ريلاكس و رفتن به سطح آلفای مغز

(تمرين ريلاكس نقطة آغازين متد سيلوا به شمار می رود.)

 

 

اگر شما آماده باشيد، می توانيد به ترتيب زير تمريناتتان را شروع كنيد:

 1.  فردا صبح پس از بيداری از خواب به حمام برويد و پس از استحمام، دوباره به بسترتان باز گرديد.
  (ساعت خود را طوری تنظيم كنيد كه پس از 15 دقيقه زنگ بزند.)
 2. چشمانتان را ببنديد و زاويه نگاهتان را به آهستگی رو به بالا به طرف ابروهايتان(پرده نمايش ذهنی) تغيير دهيد.
 3. به صورت شمرده، از شماره 100 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.
  اين شمارش می بايد بدون سر و صدا و ذهنی انجام يابد.مابين شماره ها حدود يك ثانيه مكث كنيد.
 4. هنگامی كه به شماره يك رسيديد، تصويری سرزنده، بشاش، تندرست و جذاب از خودتان در ذهنتان بسازيد.
 5. ذهناً چند بار تكرار كنيد «جسم و روان من هميشه كاملاً سالم خواهند بود».
 6. در ذهنتان به خود بگوييد «می خواهم از شمارة 1 تا 5 بشمارم. با شماره 5 چشمانم را باز خواهم نمود و در آن موقع احساس عالی و توام با تندرستی و سلامتی خواهم داشت – احساسی بسيار بهتر از گذشته».
 7. شروع به شمارش نماييد.وقتی به شماره 3 رسيديد، تكرار كنيد «هنگامی كه با شماره 5 چشمانم را باز كنم در آن موقع احساس عالی و توام با تندرستی و سلامتی خواهم داشت – احساسی بسيار بهتر از گذشته».
 8. شمارش را تا 4 و5 ادامه دهيد با شمارة 5 چشمانتان را باز و ذهناً تاكيد كنيد«من كاملاً بيدار و هوشيار هستم، احساس عالی و توام با سلامتی و تندرستی دارم ـ احساسيی بسيار بهتر از گذشته».
  چهل روزی كه زندگی شما را دگرگون خواهد ساخت.

اكنون كه از برنامة تمرينی فردای خود آگاه شديد، تمريناتتان را در روزهای بعد با چشمان بسته و رو به بالا:

 • ـ به مدت ده روز از 100 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.
 • به مدت ده روز از 50 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.
 • به مدت ده روز از 25 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.
 • به مدت ده روز از 10 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.

شما، پس از چهل روز تمرينات ريلاكس توام با شمارس معكوس، فقط با شمارش معكوس از 5 تا 1 به سطح امواج آلفا خواهيد رسيد.

اگر شما به مدت چهل روز صبحها به تمرين بپردازيد، خيلی زود توانايی کنترل ذهنتان را در سطح آلفا کسب خواهيد کرد.ممکن است در آغاز، دراز کشيدن و به صورت معکوس شمردن، از نظر شما کمی بچگانه به نظر برسد ولی با ادامه تمرينات، اثرات معجزه آسای آنها را بر روی خود، به عينه مشاهده خواهيد کرد.

در طی چهل روز تمرين ،زمان، مكان و مراحل تمرينات شما، ثابت و بدون تغيير خواهد بود و تنها چيزی كه تغيير پيدا خواهد كرد، كاهش شمارش معكوس از 100 به 50 سپس به 25 و بعد به 10 و سرانجام به 5 می باشد كه هر ده روز يك بار صورت خواهد گرفت.

✅ پس از پايان تمرينات چهل روزه، شما در حالي كه روی صندلی نشسته و چشمان بسته تان را به سمت پرده نمايش ذهنی گردانيده ايد، با شمارش معكوس از 5 تا 1 خواهيد توانست در جهت رسيدن به انرژي بيشتر، شادمانی افزونتر، تندرستی و خوش بينی زيادتر و داشتن يك روز پرثمر، برنامه ريزی كنيد.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *