توهم یا سیلی واقعیت؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تعداد زیادی آدم‌تازه‌کار در حوزه سئو پیش خودشون فکرمی‌کنن می‌تونن با گرفتن چندتا پروژه درآمد چند صد میلیونی داشته باشن. آیا تقصیر پکیج‌فروش‌ها است یا سیستمی که جوانان را ناامید کرده و این فکر را در سرشون انداخته که از راه درست و سالم نمی‌شه موفق شد؟ یا… چندین بار دیدم، افرادی که در کار […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

توهم یا سیلی واقعیت؟ بیشتر بخوانید »