پاکسازی

✅ تو سال جدید این تمرینها یادت نره

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو سال جدید این تمرینها یادت نره 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   🙏🏼 👈 شکرگزاری 💐 مهمترین و قدرتمندترین تمرین شکرگزاریه. برای اینجام این تمرین، هر وقت که یادتون افتاد برای چیزهایی که دارید و چیزهایی که میخواهید شکرگزار باشید یه دفتر تهیه کنید و شکرگزاری هاتونو داخلش بنویسید.   ✍🏻 بنویسید 🌻 نوشتن تاثیر زیادی در […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تو سال جدید این تمرینها یادت نره بیشتر بخوانید »

✅ خویشتن دوستی چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خویشتن دوستی چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 وقتی صحبت از خویشتن دوستی به میان می آید خیلی افراد سئوال میکنند که: ❓چرا باید خودم را دوست داشته باشم، وقتی دستاورد مهمی ندارم؟ ❓ چرا باید وقتی جنبه مثبتی ندارم الکی به خودم «به‌به» و «چه‌چه» بگویم و خویشتن دوست باشم؟ ❓ چرا وقتی این‌قدر گرفتاری در

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خویشتن دوستی چیست؟ بیشتر بخوانید »

✅ هواُپونوپونو چیه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ هواُپونوپونو چیه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 معنی هواُپونوپونو = اصلاح کردن. 🤏 یک تکنیک پاکسازی ذهن ناخودآگاه از خاطرات (برنامه ها، دیتاها، باورها و…) که مربوط به کشور هاوایی است و توسط کاهنان انجام می شده. 🍀هواُپونوپونو یک روش خودشناسی است. 🫵 یکی از مهمترین اصولش اینکه هر چیزی در زندگی تجربه میکنیم باید مسئولیتش رو

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ هواُپونوپونو چیه؟ بیشتر بخوانید »