✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 1️⃣ دیگران فکر می کنند من بی عرضه هستم (چون اطرافیان عرضه را در پولداری میبینند) 2️⃣ دیگر کسی مرا دوست نخواهد داشت (پس موضوع من ، پول نیست. از اینکه من را نخواهند میترسم) ⁉️ حالا چرا میترسیم ما را نخواهند؟ 😎👈 چون ملاک […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟ بیشتر بخوانید »