من ثروتمند

✅آزمون خودشناسی ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آزمون خودشناسی: نظر «من» پول شما در مورد ثروت چیست؟   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 شاید دوست داشته باشید بدانید «من» پول درون شما چطوری تنظیم شده. آزمون زیر را انجام بدید تا بفهمید نظر «من» پول شما در مورد ثروت چیست؟ 1️⃣ کاغذ و خودکار بردارید 2️⃣ عقاید و باورهایی که در مورد پول […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅آزمون خودشناسی ثروت بیشتر بخوانید »

✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 نه ما نه ذهنمون هستیم و نه «من» درون بلکه ما خالق «من» مسئول هر بخش هستیم ما رئیس این قسمت ها هستیم. 🤏 وقتی یک نفر با ما صحبت میکنه و میگه چرا ماهی 100میلیون به دست نمیاری «من» مسئول پول

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟ بیشتر بخوانید »