عزت نفس پایین

✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   ⁉️ از این که هستم خجالت میکشم و نمیخوام در واقعیت دیگران بدانند من چه کسی هستم؟   زمانی که شما به این سوال فکر میکنید چه نمره ای بخودتون میدهید؟ چندلحظه بهش فکر کنید!   ⁉️ من کی متوجه شدم که از اینی که هستم خجالت …

✅ آسیب وحشتناک عزت نفس پایین ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطوری عزت نفسمان آسیب خورده است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطوری عزت نفسمان آسیب خورده است؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ما باید بدانیم عزت نفسمان چطور آسیب خورده سپس آن را ترمیم کنیم. مهمترین چیزی که عزت نفس من را آسیب زده است عدم پذیرش من است. 🚶‍♂️ وقتی من پذیرفته نشدم با احساس بی لیاقتی، بی ارزشی و خوب نبودن مواجه شدم. یعنی من متوجه …

✅ چطوری عزت نفسمان آسیب خورده است؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید