ذهن ناخودآگاه

✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 مسئولیتهای ذهن خودآگاه   🟡 قدرت اراده 🟣 تفکر منطقی 🟢 تفکر انتقادی 😎👈 مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه   🟡باورها 🟣 احساسات 🟢 عادات 🔵 ارزشها 🟠 واکنشها 🟣 حافظه بلند مدت 🟡 تخیلات 🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾 ✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر اطلاعات و داده هایی که بیشتر …

✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد. 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 شما روزانه میلیونها انتخاب برای افکار خود دارید و میلیونها افکار یعنی میلیونها ارتعاش و نوع افکار شما نوع ارتعاش شما را تعیین میکند و آنچه از ذهن شما منتشر میشود چیزیست که در زندگیتان پدیدار میگردد ⁉️ چه فکری را بیشتر تکرار میکنید؟ ⁉️ به چه …

✅ کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد. ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 درون شما، بیرون را جذب می کند. اگر چیزی در دنیای بیرون شما آن طور که شما می خواهید نیست، به درون بنگرید و احساسی را که در مورد خودتان دارید تغییر دهید. 💛 آن گاه خود به خود افراد و تجربیات متفاوتی را به خود …

✅ دنیای درون، بیرون را تغییر میدهد ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید