✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 مسئولیتهای ذهن خودآگاه

 

🟡 قدرت اراده

🟣 تفکر منطقی

🟢 تفکر انتقادی

😎👈 مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه

 

🟡باورها

🟣 احساسات

🟢 عادات

🔵 ارزشها

🟠 واکنشها

🟣 حافظه بلند مدت

🟡 تخیلات

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 اگر اطلاعات و داده هایی که بیشتر به ذهنمان میدهیم، پیرامون موفقیت توانایی و سلامتی باشد، ضمیر ناخودآگاه الگوهای مربوط به موفقیت و شادی را به خود جذب میکند.

🌸 حال که آگاه شدیم زندگی کنونی ما، محصول و دستاورد باورهای ذهنی ما است، چرا آگاهانه آن را برنامه ریزی نکنیم و برای دستیابی به موفقیت از این ابزار قدرتمند استفاده نکنیم؟

🌼 تمام سرنوشت انسان در دست ضمیر ناخودآگاه انسان است و ما اگر بتوانیم ضمیر ناخودآگاه را مانند یک کامپیوتر برنامه ریزی کنیم، میتوانیم از خود، انسان دیگری بسازیم.

🌺 از آنجا که تمام خروجیها و دستاوردهای ضمیر ناخودآگاه، بستگی به پیامها و اطلاعاتی دارد که وارد آن میشود، لذا قبل از برنامه ریزی کردن آن، می باید ورودیهای ضمیر ناخودآگاه را کنترل کنیم.

😎👈 یعنی:

🟡 توجه کنیم خودمان به خودمان چه میگوییم؟

🟣 نظر و دیدگاهمان نسبت به خودمان چیست؟

🟢 در طی روز با چه کسانی و با چه نوع افکاری در تماس هستیم؟

🟣 چه حرفهایی میشنویم، چه حرفهایی میزنیم و چه چیزهایی میبینیم؟

💈 و در کل ورودی های ضمیر ناخودآگاه ما، با چه چیزهایی تغذیه میشود؟؟؟

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ هیچ چیز اتفاقی نیست

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

🟡 کائنات شما را مجازات نمیکنند،

🟢 برکت نمیبخشند

🟣 و کنترل هم نمیکنند.

😎👈 کائنات فقط به ارتعاشی که از جانب شما ارسال می شود پاسخ میدهند.

😎👈 از زندگی مدام پیامهایی به تو می رسد. هوشیار باش و این پیام ها را بگیر.

🪩 همه پدیده‌ها و رویدادهای عالم به هم مربوط اند و هیچ چیز اتفاقی نیست.

👌🏻هر آنچه میبینی 👁 و میشنوی👂 حتی اگر به ظاهر اتفاقی باشد دقیقاً به تو مربوط می شود.

😎👈 هر چیز که سر راه چشم و گوش و احساس تو قرار می گیرد در واقع با تو سخن می‌گوید و می‌خواهد پیامی را به تو برساند.

✨🌸✨ اگر آدم های پیرامون خود را ناشاد و عبوس مشاهده میکنی باید بدانی که فرکانس وجودت افت کرده است بنابراین باید بلافاصله متوجه چیزهایی بشوی که دوستشان داری و برای تو دل پذیرند و این کار را آنقدر ادامه بدهی تا از احساس شادمانی سرشار شوی.🌈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *