✅ اثر عبارات تأکیدی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اثر عبارات تأکیدی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هر شخص با توجه به شناختی که از باورهای غلط خود پیدا کرده است و به این نتیجه رسیده که باورهای غلط باعث نرسیدن به آرزوهایش شده است، عبارات یا جملات تأکیدی مثبت کوتاهی را با رعایت اصولی می نویسد و چندین و چند بار تکرار میکند تا اینکه […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اثر عبارات تأکیدی بیشتر بخوانید »