مسبب روحیات منفی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✨ ده خطای_شناختی مسبب روحیات منفی   اغلب کسانی که این خطاهای شناختی را مطالعه نموده اند معتقدند که این معلومات زندگیشان را متحول کرده است. با این حال توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع افکار منفی سالم و بجا هستند تشخیص افکار سالم از ناسالم و اینکه چگونه با موقعیت های به […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

مسبب روحیات منفی بیشتر بخوانید »