خدا

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

⁉️ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا من از موفقیت میترسم؟ ⁉️ چرا من از ثروت میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشبختی میترسم؟ ⁉️ چرا من از لذت بردن میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشگذرانی میترسم؟ ⁉️ چرا من از رشد میترسم؟ ⁉️ چرا من از رفاه میترسم؟ ⁉️ چرا …

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

مهمترین تکنیک موفقیت از استاد عرشیان فر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💪 مهمترین تکنیک موفقیتدر این فایل نهفته است ! ⭐️بشنو از بزرگترین مشاورِ عالم⭐️ببین چقدر زیبا به تو راهکار می دهد همیشه توی ذهنت و هر لحظت داری به دو صدا گوش میدی …! صدای خدا صدای شیطان صدای خدا که داره میگه نترس، من باهاتم و فراوانی نعمات هست…!صدای شیطان که میگه نگران باش …

مهمترین تکنیک موفقیت از استاد عرشیان فر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید