بهشت

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

⁉️ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا من از موفقیت میترسم؟ ⁉️ چرا من از ثروت میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشبختی میترسم؟ ⁉️ چرا من از لذت بردن میترسم؟ ⁉️ چرا من از خوشگذرانی میترسم؟ ⁉️ چرا من از رشد میترسم؟ ⁉️ چرا من از رفاه میترسم؟ ⁉️ چرا […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا ضمیر ناخودآگاه ما از ثروتمند شدن میترسد؟ بیشتر بخوانید »

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ آیا من گرفتار واقعیتهای دنیای خودساخته خودم هستم؟ ✅ بلی ⁉️ آیا دنیا خدا همین دنیایی است که من دارم میبینیم؟ یا این دنیایی است که من خودم برای خودم ساختم؟ ⁉️ چرا دیگران به خداوند برچسب ناعادل بودن میچسبانند؟   😎👈 چون دنیای خودش را

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیای فقر دنیای توهمه، بیدار شو! بیشتر بخوانید »