بزت را بکش

بز زندگی ات رو سر ببر | داستان کوتاه آموزنده

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفر هایشان در بیابانی گم شدند وتا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. نا گهان از دور نوری دیدند وبا شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند.آن ها آن شب را مهمان او شدند. …

بز زندگی ات رو سر ببر | داستان کوتاه آموزنده ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید