برنامه ریزی ذهن

✅ قدرت باور

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت باور 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 تو دسته آدم خوبا یه تعدادی ثروتمند هستند و از همون گروه دسته ای هستند فقیرند 🧞‍♀️ باز تو دسته آدم بدا یه تعدادی هستند فقیر هستند و یک دسته دیگشون ثروتمند هستند.   ⁉️ بالاخره آدم زرنگی باید باشیم پولدار باشیم یا آدم خنگی باشیم تا پولدار بشیم؟   […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت باور بیشتر بخوانید »

✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 مسئولیتهای ذهن خودآگاه   🟡 قدرت اراده 🟣 تفکر منطقی 🟢 تفکر انتقادی 😎👈 مسئولیتهای ضمیر ناخودآگاه   🟡باورها 🟣 احساسات 🟢 عادات 🔵 ارزشها 🟠 واکنشها 🟣 حافظه بلند مدت 🟡 تخیلات 🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾 ✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر اطلاعات و داده هایی که بیشتر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه بیشتر بخوانید »

✅ خودشناسی چطور باعث ثروتمندشدن من میشه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودشناسی چطور باعث ثروتمندشدن من میشه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈ما با خودشناسی و شناخت ابزارهایمان می فهمیم فرد فقیر، ذهنش به جای اینکه یکی از ابزارهای او باشد، شده رئیس فرد و به فرد میگه چیکار بکن و چیکار نکن. 😎👈 خودشناسی چطور میخواهد ما را به ثروت برساند. کل ماجرا این است که: 💸 پول

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودشناسی چطور باعث ثروتمندشدن من میشه بیشتر بخوانید »