موفق ها چرا موفق شدند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

موفقیت   💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 مطالعه ای در آمریکا انجام گرفت درباره آدم های بسیار موفق و آدم های بی خانمانی که نه به دلیلِ حوادث بلکه به دلیلِ انتخاب های خودشان بی خانمان شده بودند و از دو گروه خواسته شد 50 مورد از چیزهایی که در زندگی برایشان مهم بود را رویِ کاغذ  بنویسند; 📝 […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

موفق ها چرا موفق شدند؟ بیشتر بخوانید »