تو همه چی تمومی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تو همین الانشم همه چی تموم هستی …! یک میلیارد و دویست میلیون نفر هنوز نمیتونن روزی یه وعده غذا بخورن …!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تو همه چی تمومی بیشتر بخوانید »