اسرار ذهنی ثروتمندان

اسرار ثروتمندان 17

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 17   🌳 آدمهای ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند.، آدمهای فقیر فکر می کنند که همه موارد را می دانند..   🌸 یکی از خطرناک ترین جملات در سر راه موفقیت این است: من آن را می دانم. صراحتا بگویم: اگر واقعا ثروتمند […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 17 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 16

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 16   🌳 آدمهای ثروتمند برخلاف ترسی که دارند دست به عمل می زنند. آدمهای فقیر به ترس اجازه میدهند که متوقفشان کند.   🌸یک اصل مهم است که می گوید: افکار باعث بروز احساسات، احساسات باعث بروز اعمال و اعمال منجر به بروز نتایج می شوند.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 16 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 13

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 13   🌳 آدمهای ثروتمند روی ارزش خالص دارایی هایشان تمرکز می کنند ادمهای فقیر روی در آمد شغلی خودشان تمرکز می کنند. وقتی صحبت پول می رسد، معمولا مردم می پرسند: چقدر در میاری؟ به ندرت این سوال را میشنوید که: ارزش دارایی های شما

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 13 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 12

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 12   🌳 ثروتمندان به «هردو» می اندیشند.   🌸 فقیران به «یا این، یا آن» می اندیشند. ثروتمندان در دنیای فراوانی زندگی میکنند، اما فقیران در دنیای محدودیت ها بسر می برند. البته هر دو در دنیای مادی واحدی زندگی می کنند، ولی دیدگاه های

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 12 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 11

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺️اسرار ذهنی ثروتمندان:   🌼باور شماره 10 🌳 آدم های ثروتمند ترجیح میدهند تا براساس دستاوردها به آنها پول پرداخت شود. آدمهای فقیر ترجیح میدهند تا بر اساس زمان به آنها پول پرداخت شود. | درآمد ثابت مشکلی ندارد، به شرطی که با توانایی شما برای به دست آوردن آنچه که ارزشش را دارید، تداخل

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 11 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 10

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 10   🌳 ثروتمندان دریافت کننده هایی عالی هستند. فقیران دریافت کننده هایی ضعیف هستند.    🌸 یکی دیگر از مهم ترین دلایلی که باعث می شود مردم به ظرفیت کامل مالی نرسند، این است که مردم گیرنده های ضعیفی هستند. ممکن است آنها در دادن خوب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 10 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 8

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 8   🌳 آدمهای ثروتمند مشتاق تبلیغ کردن خود و ارزش هایشان هستند. آدمهای فقیر اشتیاقی به تبلیغ ندارند.   🌸 تنفر از تبلیغ کردن خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت است. افرادی که در رابطه با تبلیغ کردن از خودشان مشکل دارند، معمولا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 8 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 7

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 7   🌳 آدمهای ثروتمند با افراد مثبت و موفق معاشرت می کنند. فقیران با آدم های منفی و یا شکست خورده معاشرت می کنند. افراد موفق در افراد موفق دیگر نگاه می کنند تا در خودشان ایجاد انگیزه کنند. آنها به افراد موفق دیگر به عنوان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 7 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 6

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 6   🌳 افراد ثروتمند، ثروتمندان و افراد موفق دیگر را ستایش می کنند.   🌸 افراد فقیر، از آدمهای ثروتمند بیزار و متنفر هستند. آدمهای فقیر اغلب با تنفر، حسادت و غبطه به افرادی که موفق هستند نگاه کرده و اینطور می گویند: آنها خیلی خوش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 6 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 5

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 5   🌳 آدمهای ثروتمند بر روی فرصتها تمرکز می کنند. آدمهای فقیر بر روی موانع تمرکز می کنند.   🌸💖 آدمهای ثروتمند زیادشدن فرصتها را می بینند و آدمهای فقیر کم شدن آنها را می بینند. آدمهای ثروتمند روی پاداش ها و میوه ای که بدست

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 5 بیشتر بخوانید »