ازدواج پر ریسک

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ⭕️ازدواجهایی که ریسک بالاتری دارند   بر اساس مشاوره های صورت گرفته ، ازدواجهایی که با شکست روبرو بوده یا در مرحله آشنایی بهم خورده اند وجوه مشترکی زیادی با یکدیگر داشته اند که بر اساس دسته بندی به 8 دسته طبقه بندی می شوند ، لذا شایسته است افرادی که جهت آشنایی و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ازدواج پر ریسک بیشتر بخوانید »