احساس موفقیت

✅ ۵۰ راه دستیابی به موفقیت در زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ۵۰ راه دستیابی به موفقیت در زندگی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ۱. همان چیزی باشید که هستید. ۲. به خودتان احترام بگذارید. ۳. بیاموزید، بیاموزید و بیاموزید. ۴. شجاع باشید. ۵. کارتان را به تاخیر نیندازید. ۶. همه کارهای خود را تحلیل کنید. ۷. خطرات موجود در هر کار را شناسایی کنید. ۸. زمانبندی در کارتان را […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ۵۰ راه دستیابی به موفقیت در زندگی بیشتر بخوانید »

✅ قدرت تخیل

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ قدرت تخیل 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 🟡 هر چه که در دایره تصورتان بگنجد از قبل در این جهان وجود داشته است. مهم نیست که چه باشد. اگر بتوانید تصورش را بکنید. یعنی می توانید به آن برسید. 😎👈 قدرت تخیل، یک توانایی ذهنی است برای ساخت صحنه‌ها، حوادث و اتفاقاتی در ذهن که وجود ندارند. 😎👈

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت تخیل بیشتر بخوانید »

✅ موفقیت از درون شروع میشه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 موفقیت زاییده احساس موفقیت در زمان حال است. 😎👈 موفقیت چیزی نیست که احتمالا روزی پس از اینکه به هدفی رسیدید یا خواسته اتان را به دست آوردید احساس کنید. 😎👈 فکر نکنید که رقمهای بزرگ پول این احساس را برایتان به ارمغان خواهند آورد. 😎👈 ثروتمندان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه بیشتر بخوانید »