احساس عدم لیاقت

تکرار

تو بهانت برای شروع نکردن چیه | سوال دارم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

سلام ادمین, با اجازت چسناله دارم اگر میشه بزار کانال سوال و مشکلمو ببینم بقیه براشون پیش اومده آیا و چجوری حلش کردن تاحالا چندین بار زیر پستات نوشتی و سوال کردی که تو بهانت برای شروع نکردن چیه و من هربار از خودم پرسیدم بهانم واقعا چیه و به احساس عمیق بی عرضگی در […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تو بهانت برای شروع نکردن چیه | سوال دارم بیشتر بخوانید »

چرا احساس لیاقت در مورد پول مهم است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

⁉️ چرا احساس لیاقت در مورد پول مهم است؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ما برای بدست آوردن پول باید احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگی را در خودمون به وجود بیاوریم. و بعد از اینکه پول را بدست آوردیم احساس خوبی نسبت به پول داشته باشیم. 👌 زیرا اگر ما احساس لیاقت و شایستگی پول را نداشته باشیم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

چرا احساس لیاقت در مورد پول مهم است؟ بیشتر بخوانید »