✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کلامتان عصای جادویی شماست.

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 جایگاه فعلی شما وابسته به کلام شما در گذشته است؛ کلمات مانند دانه هستند هنگامی که شما کلمه ایی را بر زبان می آورید. شما به آن جان میبخشید.

😎👈 و اگر به گفتن آن ادامه دهید درنهایت به واقعیت زندگی شما تبدیل می شود. خواه بدانید یا ندانید شما در حال پیشگویی آیندتان هستید.

😎👈 بر زبان آوردن جملاتی مانند:

                                              🟢 من خوشبخت هستم
                                              🟣من قوی هستم
                                              🟡 من رویاهایم را تحقق می بخشم.

تنها مثبت اندیشی صرف نیست با گفتن چنین جملاتی شما پیروزی و موفقیت خود را در آینده پیشگویی می کنید.

💡 همواره زندگی شما در جهت کلام شما حرکت می کند.💈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

✅از سطح هشیار یا ذهن استدلالی نمیتوان ذهن هشیار را هدایت کرد و پیش برد. زیرا ذهن استدلالی (عقل) دارای تصوراتی محدود و آکنده است از تردیدها و ترسها است.

خانمی به پول نیاز داشت. برای سبک کردن بار ذهن نیمه هشیار خود این عبارت را تکرار کرد که:

👌من این بارتنگدستی را به دست الوهیت باطن خود می سپرم، و خود بیخیال به سر میبرم تا به وفور دارا باشم.🌼

 

😎👈 بار این خانم اعتقادش به تنگدستی بود. و به محض اینکه با اعتقاد به وفور, بار خود را به دست هشیاری برتر سپرد، بهمنی از فراوانی نصیب او شد.

😎👈 خانمی را می شناختم که بار انزجار را به دوش میکشید. و این عبارت را تکرار کرد:

👌این بار انزجار را به الوهیت باطنم میسپرم تا خود رها شوم و دوست داشتنی و شاد و هماهنگ باشم.🌸

 

😎👈 هشیاری برتر که قادر مطلق است، ذهن نیمه هشیار او را از عشق انباشت و زندگی او دگرگون گردید. انزجار سالیان سال زجرش داده بود و روح ( ذهن نیمه هشیار) او را به بند کشیده بود.

😎👈 عبارت تاکیدی را باید بارها تکرار کرد. خاموش یا به صدای بلند. آرام، اما با عزمی جزم.

😎👈 اغلب این کار را به کوک کردن ساز تشبیه میکنم. ما نیز باید کلامی که به زبان می آوریم خود را کوک کنیم.

😎👈 جنگ از آن خدا است, نه از آن انسان. و تنها وظیفه انسان این است که آرام بگیرد.

💠 بایستد و نجات خداوند را ببینید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید.🌼

😎👈 این نشان میدهد که هشیاری برتر (یا الوهیت باطن) رزمنده جنگها و رهاننده بارهای آدمی است. از این رو، اگر انسان باری به دوش کشد، از قانون تخطی کرده است. و بار یعنی هر اندیشه منفی یا اوضاع و شرایط مخالف؛ که البته ریشه اش را باید در ذهن نیمه هشیار جستجو کرد.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *