✅ با خواسته خود هم فرکانس شوید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ با خواسته خود هم فرکانس شوید

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 احساسات شما بزرگترین راهنمای حسی شما هستند.

😎👈 زمانی که به خواسته خود میاندیشید و احساس خوبی دارید، این احساس خوب شما را در فرکانس آن آرزو قرار میدهد.

😎👈 و هنگامی که بر خواسته خود متمرکز میشوید و احساسات بدی دارید یعنی با آرزوی خود دارای فاصله فرکانسی هستید.

😎👈 برای رسیدن به خواسته هایتان کافیست خودتان را در حالت ارتعاشی همان آرزو قرار دهید.

😎👈 از خودتان بپرسید که اگر در این لحظه به خواسته خود برسم چه احساسی خواهم داشت؟

💛 احساس سپاسگزاری

💙 احساس شوق و شادی

❤️ احساس بی نیاز بودن

💙 احساس هیجان و اشتیاق

🌼 اینها همان احساساتی هستند که ابتدا باید در خودتان ایجاد کنید تا به واسطه این احساسات با آرزوی خویش هم فرکانس شوید. 🌸

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ دنیا، آینه احساسات ماست

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 اگر به خود عشق بورزید دیگران هم شیفته شما خواهند شد.

😎👈 اگر به خود توجه نکنید هیچ کس دیگر هم توجه نمیکند.

😎👈 تا وقتی خانمی احساس می کند خدمتکار خانه است با او مثل خدمتکار رفتار میکنند.

🔮 اگر شما تغییر کنید آنها هم تغییر خواهند کرد.🌈

🌱 زندگی همواره در حال منعکس کردن احساسی است که درباره خویشتن داریم.

😎👈 اگر باور کنید زندگی با شما سر جنگ دارد قطعا چنین خواهد شد.

😎👈 اگر باور کنید زندگی با شما سر سازگاری دارد قطعا چنین خواهد شد.

😎👈 البته می توانید باور کنید که جهان هستی مدام در تدارک نقشه ای برای شاد کردن شماست.

🌼 تمام آن چیزی که در زندگی تجربه میکنید نتیجه احساس خاص شما در آن لحظه است.🌸

 

🌺 درواقع احساسات🫵🏻 عکس العمل شما نسبت به تعریفی است که شما از یک موضوع یا مسئله در ذهنتان🧠 دارید. پس تعریف خود از یک مسئله را تغییر دهید تا احساس شما تغییر کند. یعنی به موضوعات از یک زاویه دیگر🔮 نگاه کنید.🌈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *