✅ از همین امروز و همین امکانات لذت ببر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ از همین امروز و همین امکانات لذت ببر

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 ‍ ﻭﻟﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!

😎👈 ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

🟡 ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ.

🟣 ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ.

🟠 ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ.

🔵 ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ.

🟢 ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ.

😎👈 ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻨﺮﯼ ﻭﺭﺩ ﺑﯿﭽﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

🌸 ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ آﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ.

🌱 ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ.

🎄 ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻤﺮکز کنید.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ من خالق وضعیت و شرایط کنونی ام هستم.

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 توجه داشته باشید که در هر وضعیتی که هستید و می بینید، خودتان ایجاد کرده اید.

⁉️ چگونه آن را ایجاد کرده اید؟

😎👈 به تصویر آینه باز میگردیم. آینه خودش را بازتابی از جهان میداند. بنابراین شما خود را به عنوان خالق ببینید. به همین دلیل است که دو نفر مختلف میتوانند به این جهان نگاه کنند و دو چیز متفاوت ببینند.

💈 به عنوان نمونه، دو نفر از ما می توانیم از پنجره به آنجا نگاه کنیم، “چه میبینی؟” . پاسخهای متفاوتی میگیریم.

🟡 یکی دریاچه زیبایی را می بیند،

🔴 و یکی دیگر آلودگی های موجود در دریاچه را مشاهده میکند.

🟡 یکی پرندگان زیبایی را که در حال آواز خواندن با آهنگ زیبا هستند را میبیند،

🔴 شخص دیگر پرندگان را به عنوان مزاحم که صدای بسیار زیادی میکنند خواهد دید.

😎👈 آنچه می بینیم، خودمان هستیم!! هیچ چیز دیگری نیست. سعی کنید این را به یاد داشته باشید:

🌱 شما بازتاب خود را می بینید🌿

😎👈 بنابراین هنگامی که به خود واقعی، خود مطلق تبدیل شوید، چگونه میتوان چیزها را جز عشق، صلح، نیرو، و سعادت دید.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *