✅ خدا کجاست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدا کجاست؟

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 يگانه راه ثروتمندي اين است كه در دسترس خداي هستي و تمام رنگها، رنگين كمانها، ترانه ها و درختان و گلهاي آن باشي، زيرا خدا را نمي توان در معبدها يافت.

🕌 معبدها به دست انسان ساخته شده اند.

🌴🏔🌳 خدا را در طبيعت مي توان يافت.

🌠خدا در ستارگان و در زمين خواهي يافت.

🫧 وقتي باران مي بارد و رايحه اي دل انگيز از زمين بلند مي شود، خدا را در آنجا مي تواني بيابي.

👶 خدا را در چشمان يك گاو يا در خنده هاي يك كودك ميتواني بيابي.

🌍 خدا را در همه جا غير از مكانهايي كه به دست مبلغان اختراع شده است ميتواني بيابي. اين مكانها تهي هستند.

✨🌸✨ وقتي زندگي را همان گونه كه هست و بدون هيچ شرط و شروطي بپذيري، ناگهان خدا از تمام گوشه و كنارها خود را به تو مي نماياند.

🧚🏻 سرشار از خدا بودن، يگانه امكان هر گونه معنا و هدف يافتن است.

🚶‍♂️ و كسي كه خدا را شناخته، فناناپذيري را شناخته است. آنگاه فقط جسم و تن او خواهد مرد. هسته اصلي وجودش براي هميشه و هميشه باقي خواهد ماند.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ من تکه ای از پازل خداوندم…

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺
😎👈 من تکه ای از پازل خداوندم…
بی هدف آفریده نشده ام که بی هدف زندگی کنم.
✨ میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده،
همیشه هست،
رهایم نمیکند،
و تنهایم نمیگذارد.
🚶‍♂️ مرگ عاقبت زندگیم نیست!
🧚‍♂️ عدم در قاموس پروردگارم واژه ای بی معناست،
من قطعه ای از زندگانیم.
تکه ای از پازل هستی
👻 مرا با «مرگ» با عدم سروکاری نیست،
خدایم مرا آفریده تا آینه او شوم.
آفریده تا جان ببخشم،
امید دهم.
او که نه زاده و نه زاییده شده،
مرا نفس داده تا نفس دهم.
💫 من تکه ای از پازل زندگی هستم.
اگر خود را گم کنم،
همه چیز و همه کس ناقص میمانند.
من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده برهم نریزد.
خدایا شکرت، دوستت دارم
🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾
با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *