✅ خدا کجاست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدا کجاست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 يگانه راه ثروتمندي اين است كه در دسترس خداي هستي و تمام رنگها، رنگين كمانها، ترانه ها و درختان و گلهاي آن باشي، زيرا خدا را نمي توان در معبدها يافت. 🕌 معبدها به دست انسان ساخته شده اند. 🌴🏔🌳 خدا را در طبيعت مي توان يافت. 🌠خدا در ستارگان […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدا کجاست؟ بیشتر بخوانید »