✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 برای ثروتمند شدن تنها کاری که باید بکنی این است که از آن باورهای فقیرکننده که به شما دیدگاهی در مورد فقر و ثروت داده استفاده نکنی. دیدگاه من مانند نگهبان عمل میکند اگر دیدگاه ما این باشد که من لایق ثروت نیستم، […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت دیدگاه ما در فقیر یا ثروتمند بودن ما؟ بیشتر بخوانید »