پذیرش خود

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 یه نقل قولی هست که میگه: 👌 کودک که بودم می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم. بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چگونه زندگی ام را تغییر دهم؟ بیشتر بخوانید »

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈خود پذیری یعنی اینکه ما خودمان را به‌صورت کامل و همان طور که هستیم، میپذیریم. ما انسانها مجموعه ای از صفات مثبت و منفی هستیم. 🌱 خود پذیری باعث می شود که افراد افکار و احساسات را بدون انکار یا طفره رفتن قبول کنند. 🌸هر احساسی که سرکوب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ بیشتر بخوانید »