✅ نقطه کور ذهنی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نقطه کور ذهنی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ما انسانها خطاهای دیگران را سریعتر و راحتتر از خطاهای خودمان می بینیم. 🚶‍♂️ گرایش به این باور که ما کمتر از دیگران دچار خطا میشویم را #خطای_نقطه_کور (Blind Spot Bias) میگویند. 🌱  وقتی نمیتوانیم خطاهای خود را ببینیم، ممکن است قضاوتها و رفتارهای ما آسیب زا بوده و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نقطه کور ذهنی بیشتر بخوانید »