✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ کلامتان عصای جادویی شماست. 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 جایگاه فعلی شما وابسته به کلام شما در گذشته است؛ کلمات مانند دانه هستند هنگامی که شما کلمه ایی را بر زبان می آورید. شما به آن جان میبخشید. 😎👈 و اگر به گفتن آن ادامه دهید درنهایت به واقعیت زندگی شما تبدیل می شود. خواه بدانید یا […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نحوه سبک کردن افکار منفی ذهن بیشتر بخوانید »