✅ چرا گاهی اوقات خیلی تلاش میکنم به نتیجه نمیرسم ولی زمانی که اون کار رو رها میکنم  اون کار خودش درست میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا گاهی اوقات خیلی تلاش میکنم به نتیجه نمیرسم ولی زمانی که اون کار رو رها میکنم اون کار خودش درست میشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 علتش این است که زمانی که کار را رها میکنی از شخصیت و هویتت جدا میشوی، نیروی آفرینندگی به کار میفته و ما در «منشا» قرار میگیریم. 🧜 وقتی توجهم […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا گاهی اوقات خیلی تلاش میکنم به نتیجه نمیرسم ولی زمانی که اون کار رو رها میکنم  اون کار خودش درست میشه؟ بیشتر بخوانید »