صلح

✅ از همین امروز و همین امکانات لذت ببر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ از همین امروز و همین امکانات لذت ببر 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ‍ ﻭﻟﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ!! 😎👈 ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. 🟡 ﻣﺎ […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ از همین امروز و همین امکانات لذت ببر بیشتر بخوانید »

✅ باورهای سمی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای سمی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 باورهای سمی را بشناسید: 🟡 باور اينكه قربانى هستيم. 🟣 باور به اينكه ميتوانيم ديگران را تغيير دهيم. 🔴 باور به اينكه اگر جاى فلانى بودم زندگى بهترى داشتم. 🟣 انتظار داشتن از ديگران و باور به اينكه ديگران بايد مطابق انتظار ما رفتار كنند. 🟠 باور به اينكه براى

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ باورهای سمی بیشتر بخوانید »