سیستم RAS مغزی

✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈هر چیزی که توجه ما را به خودش جلب کند می تواند سیستم RAS مغزی را فعال کند. 👌موارد زیر یعنی توجه کردن: 👂 شنیدن 🗣 صحبت کردن ✍️ نوشتن 👁 دیدن 🫦 احساسات پنجگانه 💈 مثلاً اگر هدفتان به ثروت رسیدن …

✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 زمانی که ما در ذهنمان به چیزی توجه می کنیم در مغزمان سیستم فعال کننده مشبک یا RAS فعال میشه   ⁉️ کار سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز چیه؟ 👌 این سیستم تمام اطلاعات وارد شده به ذهن را فیلتر می کند و به فقط …

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید