سیستم RAS مغزی

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قبل از اینکه پول بیاد باید احساس ارزش بکنی. 🦋 شما باید گل باشید تا پروانه سراغتون بیاد والا اگه چیز دیگه باشید مگس میاد سراغتون. 💎 قانون ثروت این است که:               🔮  در جهان هر چیز چیزی جذب کرد  🚶‍♂️  […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی بیشتر بخوانید »

✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈هر چیزی که توجه ما را به خودش جلب کند می تواند سیستم RAS مغزی را فعال کند. 👌موارد زیر یعنی توجه کردن: 👂 شنیدن 🗣 صحبت کردن ✍️ نوشتن 👁 دیدن 🫦 احساسات پنجگانه 💈 مثلاً اگر هدفتان به ثروت رسیدن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ بیشتر بخوانید »

✅ سیستم RAS مغز چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 زمانی که ما در ذهنمان به چیزی توجه می کنیم در مغزمان سیستم فعال کننده مشبک یا RAS فعال میشه   ⁉️ کار سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز چیه؟ 👌 این سیستم تمام اطلاعات وارد شده به ذهن را فیلتر می کند و به فقط

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ سیستم RAS مغز چیست؟ بیشتر بخوانید »